Ruoka-apu koronapandemian aikana

Sivulle on koottu tämänhetkisiä ruoka-apua koskevia ohjeita ja käytäntöjä, joiden toivomme auttavan poikkeusajan ruoka-avun suunnittelemisessa. Emme edusta toimintaa ohjaavia viranomaisia. Tiedot voivat päivittyä. 

Maaliskuun tilannekatsaus: Ruoka-aputoimijoiden jaksaminen koetuksella

Koronakriisin jatkuttua vuoden, asiakasmäärät ruoka-avun toimipisteissä ovat edelleen korkeat. Ruoka-avun tarpeen ei odoteta myöskään vähenevän kevään 2021 aikana. Ruoka-apuun turvautuvat yhä useammin työikäiset, lapsiperheet ja opiskelijat. Syvät talousvaikeudet sekä päihde- ja mielenterveysongelmat näyttäytyvät yhä useammin asiakaskunnassa. Lisäksi on huomattu, että perussairauksien hoitamista on laiminlyöty pandemian aikana. Lisähaasteen tuovat huoli ruoan riittämisestä ja auttajien uupuminen. Koronatartuntojen pelko on alati läsnä ruoka-aputoiminnassa. Jos tartunta sulkee toiminnan, joutuvat ruoka-avun asiakkaat selviytymään ilman välttämättömäksi koettua apua.

Joulukuun tilannekatsaus: Ruoka-aputoiminnan kestokyky uhattuna

Ruoka-avun toimintaedellytyksiä uhkaavat eri suunnista tulevat koronakriisin kerrannaisvaikutukset; rahoituksen ja ruoan riittävyys, tekijöiden ja vapaaehtoisten jaksaminen sekä ruoka-avun tarpeen jatkuva, voimakas kasvu.
Kaikkiaan 41 eri kokoista ruoka-aputoimijaa ympäri Suomen osallistui tilannekatsauksen kokoamiseen, jonka kokosivat Ruoka-apu.fi / Kirkkopalvelut ry ja Sininauhaliitto ry. Edustettuina olivat niin paikallisen, verkoston ja valtakunnallisen ruoka-aputoiminnan järjestäjän näkemykset.

Koronakriisin vaikutukset ruoka-apuun -selvitys julkaistiin 30.9.

Hyvinvointitutkija Tuomo Laihialan ja projektipäällikkö Reetta Nickin selvitys pandemian vaikutuksista ruoka-aputoimintaan keväällä 2020 on julkaistu 30.9.2020.

Selvityksen mukaan kriisi kasvatti ruoka-avun asiakasmääriä kaikkialla Suomessa. Hävikkiruoan saatavuudessa oli haasteita. Järjestöt ja seurakunnat kantoivat merkittävän vastuun koronakriisin akuuteista seurauksista. Lataa selvitys ja lue lisää tästä:

Kuvitus ja taitto: Tea Lindroos

Lataa Turvallinen ruokajakelu -ohje

Ohjeet on tuotettu Osallistava yhteisö -hankkeen, Sininauhaliiton, Ruokaviraston, Työttömien keskusjärjestön, Suomen Punaisen Ristin ja Työterveyslaitoksen kanssa. Yhteistyössä mukana myös Marttaliitto.

Ruoka-aputoiminnan liikennevalomalli

Hämeenlinnassa kehitetty Ruoka-avun liikennevalomalli Covid19-pandemian aikana!

Mallin on koonnut diakoni Timo Heikka Hämeenlinna-Vanajan seurakunnasta. Mallia on työstetty yhdessä Hämeenlinnan seudun Hyvän Tahdon Ruokaverkoston, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ja Ruoka-apu.fi:n kanssa.

Huom! Ajankohtaiset viranomaisohjeet ovat aina ensisijaisia tähän ohjeistukseen nähden (mm. AVI, THL, STM). Ruoka-avun yleiset toimintaohjeet koskien esimerkiksi elintarvikehygieniaa ovat voimassa myös pandemiatilanteessa.

Ruoka-aputoimijoiden verkkotapaamiset joka kuun 1. torstaina

Osallistava yhteisö -hanke ja Sininauhaliitto järjestävät ruoka-aputoimijoille ”Ruoka-apu poikkeusaikana” -verkkotapaamisia. Tapaamisiin ovat tervetulleita kaikki ruoka-aputoimijat eri puolilta Suomea. Tapaamisissa kuullaan ajankohtaisia alustuksia, jaetaan hyviä käytäntöjä ja kokemuksia.
Kevään 2021 tapaamiset torstaisin 4.2., 4.3., 1.4. ja 6.5. klo 12-14.
Mukaan pääsee ilmoittautumalla info@ruoka-apu.fi.

———-

Käytännön ohjeita ruoka-aputoimijoille

Ruoka-avun merkitys sitä tarvitseville on korostunut koronaviruksen ja poikkeuksellisten olosuhteiden myötä. Ruoka-apua järjestävät työntekijät ja vapaaehtoiset ovat tehneet korvaamattoman tärkeää työtä.

Ruoka- apua voi toteuttaa, kunhan muistetaan noudattaa ajantasaisia hygienia- ja turvallisuusohjeita. Aluehallintovirastojen määräykset kokoontumisrajoituksista koskevat yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia. AVIn tulkinnan (4.12.2020) mukaan ruoka-avun jakaminen ei ole yleisötilaisuus. Jakelun käytännön järjestelyissä on kuitenkin hyvä noudattaa varovaisuutta THL:n ohjeistuksen mukaisesti. Toimintatavoissa tulee huomioida voimassa olevat ohjeet ja kiinnittää erityistä huomiota hygieniaan.

Jatkossakin on tärkeää ehkäistä koronaviruksen leviämistä noudattamalla hallituksen ja THL:n asiantuntijoiden linjauksia ja suosituksia. Voit tulostaa THL:n nettisivulta käyttöösi erinomaiset kuvataulut ja tarkistaa siivousohjeet TTL:n sivuilta.

Ruoka-aputoiminnassa tulee:
1. turvata entistä parempi hygienia sekä ihmisten kohtaamisessa että elintarvikkeiden käsittelyssä
2. välttää suuria tapahtumia, kokoontumisia, jonotusta tai työskentelyä toisten välittömässä läheisyydessä
3. tehdä töitä ja tavata toisia vain terveinä
4. huomioida maski-, siivous- ja yskimisohjeet sekä käsihygienia

Vinkkejä toiminnan suunnitteluun

Hajauttaminen: Hajauttamisella tarkoitetaan sitä, että ruokajakeluja järjestetään esimerkiksi useammassa paikassa ja useampaan kellonaikaan. Näin vähennetään suuria kokoontumisia.

Yhteistyö: Yhteistyö toisten toimijoiden kanssa mahdollistaa ruuan tasaisemman jaettavuuden ja saatavuuden. Moni avuntarvitsija kaipaa myös mukavaa yhdessä tekemistä, ohjausta ja neuvontaa. Monella paikkakunnalla esimerkiksi Kela tai sosiaalityö jalkautuu ruoka-aputapahtumiin.

Turvallinen välimatka: Tapaamisten yhteydessä on vältettävä jonoja. Sisätiloissa tai jos pienikin jono muodostuu, on turvattava välimatka toisiin. Välimatka tulee turvata myös ruokajakelua valmisteltaessa, esim. pakatessa kasseja.

Ajanvaraus: Ruoka-avun järjestäjä voi myös miettiä palvelisiko ajanvarauksen järjestäminen. Yksilöllinen tapaaminen mahdollistaa kohtaamisen ja jutteluhetken.

Käsihygienia: Käsienpesupisteitä ja desinfiointiaineita on syytä mahdollisuuksien mukaan lisätä. Ohjeista sekä ruoka-avun järjestäjät että asiakkaat käsihygieniasta huolehtimiseen ennen ja jälkeen asioinnin.

Valmiit kassit: Valmiiksi koottujen kassien elintarvikkeet altistuvat vähemmille kosketuksille. Jakelu tehdään niin, että kukin koskee vain omaan kassiin, eikä sisältöjä aleta vaihtamaan.

Riskiryhmiin kuuluvat ja ulkomailta palanneet: Riskiryhmiin kuuluvien ja ulkomailta palanneiden työntekijöiden ja vapaaehtoisten tulee noudattaa kulloinkin voimassa olevia ohjeita. Flunssaoireisena tai muutoin sairaana ei saa tulla työpaikalle.

Tiedottaminen tärkeää: Tiedottamiseen on erityistä syytä kiinnittää huomiota. Ruoka-apua koskevista muutoksista kannattaa tiedottaa asiakkaiden lisäksi myös yhteistyökumppaneita. Voit ilmoittaa ruoka-aputapahtumiasi koskevista muutoksista esim. nettisivuillasi, somessa ja Ruoka-apu.fi-palvelussa.

Rohkaisemme ruoka-avun jakamiseen edelleenkin, sillä sille on koronaviruksen seurauksena erityisen suuri tarve.

Hyödyllisiä ohjeita ja dokumentteja

Ruokaviraston infosivut koronaviruksesta

Ruokaviraston ohje: Koronavirus COVID-19 ja EU:n ruoka-avun järjestäminen poikkeusoloissa

THL:n ajantasaista koronaviruksesta -sivut

Aluehallintoviraston Usein kysytyt kysymykset

Työterveyslaitoksen ohje siivoukseen epidemia-aikana

Hygienia ja turvallisuus vapaaehtoistoiminnasssa

Kansalaisareena, Kirkkopalvelut sekä Siskot ja Simot yhteistyökumppaneineen ovat koostaneet yleisohjeet asiointiapuun osallistuville kansalaisille. Ohjeistus perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Työterveyslaitoksen ja Ruokaviraston julkaisemiin ajankohtaisiin tietoihin ja suosituksiin sekä järjestöjen ohjeistuksiin. 

SPR:n Korona 2020 -sivut, ohjeita vapaaehtoistyöhön