Ruoka-apu koronaepidemian aikana

Sivulle on koottu tämänhetkisiä ruoka-apua koskevia ohjeita ja käytäntöjä, joiden toivomme auttavan poikkeusajan ruoka-avun suunnittelemisessa. Emme edusta toimintaa ohjaavia viranomaisia. Tiedot voivat päivittyä. 

Lataa Turvallinen ruokajakelu -ohje

Ohjeet on tuotettu Osallistava yhteisö -hankkeen, Sininauhaliiton, Ruokaviraston, Työttömien keskusjärjestön, Suomen Punaisen Ristin ja Työterveyslaitoksen kanssa. Yhteistyössä mukana myös Marttaliitto.

Kuvitus ja taitto: Tea Lindroos

Käytännön ohjeita ruoka-aputoimijoille

Ruoka-avun merkitys sitä tarvitseville korostuu koronaviruksen aiheuttamissa poikkeusoloissa. Ruoka-apua järjestävät työntekijät ja vapaaehtoiset tekevät korvaamattoman tärkeää työtä.

Ruoka- apua voi toteuttaa myös epidemia-aikana. Aluehallintoviraston (AVI) mukaan ruoka-jakelu ei ole kiellettävä julkinen tilaisuus, joten ruoka-avun toteuttamista voi jatkaa. Toimintatavoissa tulee huomioida voimassa olevat poikkeusajan ohjeet ja kiinnittää erityistä huomiota hygieniaan.

Pandemian aikana tärkein tehtävä on ehkäistä koronaviruksen leviämistä ja riskiryhmien sairastumista noudattamalla hallituksen ja THL:n asiantuntijoiden linjauksia ja suosituksia.

Epidemian aikana ruoka-aputoiminnassa tulee:
1. turvata entistä parempi hygienia sekä ihmisten kohtaamisessa että elintarvikkeiden käsittelyssä
2. välttää suuria tapahtumia, kokoontumisia, jonotusta tai työskentelyä toisten välittömässä läheisyydessä
3. tehdä töitä ja tavata toisia vain terveinä
4. huomioida siivous- ja yskimisohjeet sekä käsihygienia

Voit tulostaa THL:n nettisivulta käyttöösi erinomaiset kuvataulut ja tarkistaa siivousohjeet TTL:n sivuilta.

Vinkkejä toiminnan suunnitteluun poikkeusaikana

Hajauttaminen: Hallituksen suosittelemaa, maksimissaan 10 hengen tapaamisten järjestelyohjetta voit toteuttaa hajauttamalla toimintaa. Hajauttamisella tarkoitetaan sitä, että ruokajakeluja järjestetään esimerkiksi useammassa paikassa ja useampaan kellonaikaan.

Yhteistyö: Mahdollinen yhteistyö toisten toimijoiden kanssa mahdollistaa ruuan tasaisemman jaettavuuden ja saatavuuden pitkin viikkoa.

Vain yksi asioi: Toiminta pyritään järjestämään niin, että mitä vähemmän vietetään aikaa lähekkäin, sen parempi. On myös erityisen suositeltavaa, että porukasta tai perheestä vain yksi henkilö asioi paikan päällä.

Kasseja voidaan antaa useampia samalla henkilölle. Näin voidaan auttaa lapsiperheitä, ikääntyneitä henkilöitä tai sairastunutta kaveria. Elintarvikekassi kannattaa toimittaa autettavan kotiovelle. Turhia vierailuja tulee välttää.

Turvallinen välimatka: Tapaamisten yhteydessä on vältettävä jonoja. Sisätiloissa tai jos pienikin jono muodostuu, on turvattava välimatka toisiin. Välimatka tulee turvata myös ruokajakelua valmisteltaessa, esim. pakatessa kasseja.

Ajanvaraus: Ruoka-avun järjestäjä voi myös miettiä onnistuisiko ajanvarauksen järjestäminen tai asiakkaiden jakaminen pienempiin ryhmiin eri kellonaikoina järjestettäviin ruoka-apuihin.

Käsihygienia: Käsienpesupisteitä ja desinfiointiaineita on syytä mahdollisuuksien mukaan lisätä. Ohjeista sekä ruoka-avun järjestäjät että asiakkaat käsihygieniasta huolehtimiseen ennen ja jälkeen asioinnin.

Valmiit kassit: Valmiiksi kootut kassit ovat parempia kuin asiakkaiden itse kokoamat. Näin elintarvikkeet altistuvat vähemmille kosketuksille. Jakelu tehdään niin, että kukin koskee vain omaan kassiin, eikä sisältöjä aleta vaihtamaan.

Yli 70v. ja ulkomaalta palanneet: Yli 70-vuotiaiden, ulkomailta palanneiden, riskiryhmiin kuuluvien ja flunssaoireisten työntekijöiden ja vapaaehtoisten ei tule osallistua ruoka-aputoimintaan tai sen toteuttamiseen.

Tiedottaminen tärkeää: Poikkeusolojen aikana tiedottamiseen on erityistä syytä kiinnittää huomiota. Ruoka-apua koskevista muutoksista kannattaa tiedottaa asiakkaiden lisäksi myös yhteistyökumppaneita. Voit ilmoittaa ruoka-aputapahtumiasi koskevista muutoksista esim. nettisivuillasi, somessa ja Ruoka-apu.fi-palvelussa.

Rohkaisemme ruoka-avun jakamiseen edelleenkin, sillä sille on poikkeusaikana erityisen suuri tarve.

Hyödyllisiä ohjeita ja dokumentteja

Ruokaviraston infosivut koronaviruksesta

Ruokaviraston ohje: Koronavirus COVID-19 ja EU:n ruoka-avun järjestäminen poikkeusoloissa

THL:n ajantasaista koronaviruksesta -sivut

Aluehallintoviraston Usein kysytyt kysymykset

Työterveyslaitoksen ohje siivoukseen epidemia-aikana

Hygienia ja turvallisuus vapaaehtoistoiminnasssa

Kansalaisareena, Kirkkopalvelut sekä Siskot ja Simot yhteistyökumppaneineen ovat koostaneet yleisohjeet asiointiapuun osallistuville kansalaisille. Ohjeistus perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Työterveyslaitoksen ja Ruokaviraston julkaisemiin ajankohtaisiin tietoihin ja suosituksiin sekä järjestöjen ohjeistuksiin. 

SPR:n Korona 2020 -sivut, ohjeita vapaaehtoistyöhön

Ruoka-aputoimijoiden verkkotapaamiset poikkeusaikana

Osallistava yhteisö -hanke ja Sininauhaliitto järjestävät ruoka-aputoimijoille ”Ruoka-apu poikkeusaikana” -verkkotapaamisia. Tapaamisiin ovat tervetulleita kaikki ruoka-aputoimijat eri puolilta Suomea. Tapaamisissa kuullaan ajankohtaisia alustuksia, jaetaan hyviä käytäntöjä ja kokemuksia.
Mukaan pääsee ilmoittautumalla info@ruoka-apu.fi.