Korona & ruoka-apu

Sivulle on koottu ohjeita ja materiaaleja, joiden toivomme auttavan ruoka-avun suunnittelemisessa koronapandemian aikana. Ruoka-apu.fi ei edusta viranomaisia. 

Turvallinen ruokajakelu -juliste

Tulosta ohjeet julisteeksi tai jaettavaksi toimintaanne osallistuville. Saatavilla suomeksi ja ruotsiksi.

Ohjeet on tuotettu Osallistava yhteisö -hankkeen, Sininauhaliiton, Ruokaviraston, Työttömien keskusjärjestön, Suomen Punaisen Ristin ja Työterveyslaitoksen kanssa. Yhteistyössä mukana myös Marttaliitto.

Värityskuva2
_DSF4911

Käytännön ohjeita ruoka-aputoimijoille

Ruoka-avun merkitys sitä tarvitseville on korostunut koronaviruksen ja poikkeuksellisten olosuhteiden myötä. Ruoka-apua järjestävät työntekijät ja vapaaehtoiset ovat tehneet korvaamattoman tärkeää työtä.

Ruoka- apua voi toteuttaa, kunhan muistetaan noudattaa ajantasaisia hygienia- ja turvallisuusohjeita. Aluehallintovirastojen määräykset kokoontumisrajoituksista koskevat yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia. AVIn tulkinnan (4.12.2020) mukaan ruoka-avun jakaminen ei ole yleisötilaisuus. Jakelun käytännön järjestelyissä on kuitenkin hyvä noudattaa varovaisuutta THL:n ohjeistuksen mukaisesti. Toimintatavoissa tulee huomioida voimassa olevat ohjeet ja kiinnittää erityistä huomiota hygieniaan.

Jatkossakin on tärkeää ehkäistä koronaviruksen leviämistä noudattamalla hallituksen ja THL:n asiantuntijoiden linjauksia ja suosituksia. Voit tulostaa THL:n nettisivulta käyttöösi erinomaiset kuvataulut ja tarkistaa siivousohjeet TTL:n sivuilta.

Ruoka-aputoiminnassa tulee:
1. turvata entistä parempi hygienia sekä ihmisten kohtaamisessa että elintarvikkeiden käsittelyssä
2. välttää suuria tapahtumia, kokoontumisia, jonotusta tai työskentelyä toisten välittömässä läheisyydessä
3. tehdä töitä ja tavata toisia vain terveinä
4. huomioida maski-, siivous- ja yskimisohjeet sekä käsihygienia

_DSF4481

Vinkkejä toiminnan suunnitteluun

  • Hajauttaminen: Hajauttamisella tarkoitetaan sitä, että ruokajakeluja järjestetään esimerkiksi useammassa paikassa ja useampaan kellonaikaan. Näin vähennetään suuria kokoontumisia.
  • Yhteistyö: Yhteistyö toisten toimijoiden kanssa mahdollistaa ruuan tasaisemman jaettavuuden ja saatavuuden. Moni avuntarvitsija kaipaa myös mukavaa yhdessä tekemistä, ohjausta ja neuvontaa. Monella paikkakunnalla esimerkiksi Kela tai sosiaalityö jalkautuu ruoka-aputapahtumiin.
  • Turvallinen välimatka: Tapaamisten yhteydessä on vältettävä jonoja. Sisätiloissa tai jos pienikin jono muodostuu, on turvattava välimatka toisiin. Välimatka tulee turvata myös ruokajakelua valmisteltaessa, esim. pakatessa kasseja.
  • Ajanvaraus: Ruoka-avun järjestäjä voi myös miettiä palvelisiko ajanvarauksen järjestäminen. Yksilöllinen tapaaminen mahdollistaa kohtaamisen ja jutteluhetken.
  • Käsihygienia: Käsienpesupisteitä ja desinfiointiaineita on syytä mahdollisuuksien mukaan lisätä. Ohjeista sekä ruoka-avun järjestäjät että asiakkaat käsihygieniasta huolehtimiseen ennen ja jälkeen asioinnin.
  • Valmiit kassit: Valmiiksi koottujen kassien elintarvikkeet altistuvat vähemmille kosketuksille. Jakelu tehdään niin, että kukin koskee vain omaan kassiin, eikä sisältöjä aleta vaihtamaan.
  • Riskiryhmiin kuuluvat ja ulkomailta palanneet: Riskiryhmiin kuuluvien ja ulkomailta palanneiden työntekijöiden ja vapaaehtoisten tulee noudattaa kulloinkin voimassa olevia ohjeita. Flunssaoireisena tai muutoin sairaana ei saa tulla työpaikalle.
  • Tiedottaminen tärkeää: Tiedottamiseen on erityistä syytä kiinnittää huomiota. Ruoka-apua koskevista muutoksista kannattaa tiedottaa asiakkaiden lisäksi myös yhteistyökumppaneita. Voit ilmoittaa ruoka-aputapahtumiasi koskevista muutoksista esim. nettisivuillasi, somessa ja Ruoka-apu.fi-palvelussa.

Ota yhteyttä!

Ruoka-apu.fi