Ruoka-apu.fi -tilastot

Ruoka-apu.fi:ssä ilmoitettiin tammi-maaliskuun 2023 aikana 6798 tapahtumaa. Vuoden 2022 vastaavaan aikaan verrattuna ilmoitusten määrä kasvoi hieman yli 11,5 prosenttia. Vuonna 2022 aikana ilmoitettiin 25 116 tapahtumaa. Ruoka-apu.fi:hin on myönnetty jo 879 käyttäjätunnusta, ja aktiivisesti ruoka-aputapahtumia ilmoittavia organisaatioita oli viime vuonna 292.

Kuvio 1 kertoo ruoka-aputapahtumien ja järjestäjien vaihtelusta kuukausittain. Ruoka-apu.fi:n tilastoista näkyy hyvin, miten ruoka-aputapahtumat mukailevat lomakausia. Keväällä ja syksyllä on eniten tapahtumia, kun taas kesällä ja joulun aikaan ruoka-apua on vähemmän tarjolla. Maalis-huhtikuussa 2022 on nähtävillä EU-ruoka-avun päättyminen. Ilmoitusten määrä on tänä vuonna selvästi kasvanut viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

Kuvio 1. Ruoka-apu.fi:ssä ilmoitetut tapahtumat ja niiden järjestäjät kuukausittain vuosina 2021 ja 2022

Ruoka-aputapahtumia järjestävien organisaatioiden taustat vaihtelevat. Ruoka-apua järjestävät valtakunnallisesti evankelisluterilaiset seurakunnat, järjestöt ja yhdistykset, uskonnolliset yhdistykset, muut seurakunnat sekä kunnalliset toimijat. Vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä etenkin järjestöjen osuus on kasvanut ruoka-apua järjestävissä tahoissa verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan. Myös muiden uskontokuntien seurakuntien ilmoittelu on kasvanut suhteellisen paljon, eli yli kaksinkertaistunut viime vuoteen verrattuna.

Kuvio 2. Vuosien 2022 ja 2023 ensimmäisellä neljänneksellä ilmoitettujen ruoka-aputapahtumien järjestäjien tausta
Kuvio 2. Vuosien 2022 ja 2023 ensimmäisellä neljänneksellä ilmoitettujen ruoka-aputapahtumien järjestäjien tausta

Ruoka-apu.fi -tilastoissa evankelisluterilaisten seurakuntien osuus ruoka-apua järjestävistä tahoista on laskenut huomattavasti viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Tämän voidaan olettaa johtuvan EU-ruoka-avun päättymisestä, minkä jakamisessa evankelisluterilaisilla seurakunnilla on ollut merkittävä rooli. Ruoka-aputoimintaa organisoidaan Ruoka-apu.fi -tilastojen mukaan suurimmalta osin järjestöjen ja yhdistysten voimin.

Millaista ruokaa ruoka-avussa jaetaan?

Kuvio 3. Ruoka-avussa jaettavan ruoan lähde vuosien 2022 ja 2023 ensimmäisen neljänneksen tapahtumailmoituksissa

Ruoka-apu.fi -tilastot kertovat ruoka-avussa jaettavan pääasiallisesti hävikki- ja lahjoitusruokaa (Kuvio 3). Aiemmin EU-ruoka muodosti ison osan jaettavasta ruoka-avusta, mutta sen jakaminen lopetettiin vuoden 2022 maaliskuun lopulla. Tilastojen valossa vaikuttaa siltä, että EU-ruokaa korvattiin vuoden 2022 aikana itse ostetulla ruoalla, hankkimalla uusia lahjoittajia sekä hyödyntämällä kuntien ateriapalveluiden ylijäämäruokaa.

Valtakunnallisesti hävikki- ja ylijäämäruoan saatavuus on heikentynyt useampana vuotena, mikä heijastuu ruoka-aputoimintaan. Hävikkiruoan saatavuuden heikentyminen on kuitenkin tuonut uutta yhteistyötä kuntien ateriapalveluiden kanssa. Tämä näkyy kasvaneena ylijääneen lämpimän ruoan jakamisena, jonka oletetaan kasvavan entisestään tulevaisuudessa ruoka-avun muotona.

Mitä muuta ruoka-avussa on tarjolla kuin ruokaa?

Ruoka-aputapahtumissa on tarjolla muutakin kuin vain ruokaa. Esimerkiksi vuoden 2023 tammi-maaliskuussa lähes 4000 tapahtumaa on tarjonnut ruoan ohella keskusteluapua. Muita yleisiä oheistoimintoja ovat muun muassa ajanvietto, vertaisapu sekä lomakkeiden täyttöapu. Oheistoiminnot ovat yleistyneet verrattuna vuoden 2022 vastaavaan ajanjaksoon.

Kuvio 4. Mitä muuta ruoka-avussa on tarjottu vuoden ensimmäisellä neljänneksellä

Kuinka paljon Ruoka-apu.fi -palvelua käytetään?

Vuonna 2022 Ruoka-apu.fi -palvelua hyödynsi 117 285 kävijää. Kävijämäärät kasvoivat vuodesta 2021 noin 8 %. Sivua katseltiin lähes 850 000 kertaa, mikä on noin 20% enemmän verrattuna vuoteen 2021. Ruoka-apu.fi:n kävijämäärät ovat kaiken kaikkiaan tuplaantuneet kolmen ensimmäisen vuoden aikana.

Ruoka-aputapahtumien hakemiseen palvelua käytetään eniten suurimmissa kaupungeissa Helsingissä, Tampereella, Turussa ja Oulussa. Muita kuntia joista käyttäjiä tulee paljon on Espoo, Vantaa, Lahti, Kuopio ja Jyväskylä. 

Kysy lisää

Jenni Passoja