Ruoka-apu.fi -tilastot

Ruoka-apu.fi:ssä ilmoitettiin vuoden 2022 aikana jo 25 116 tapahtumaa. Vuoteen 2021 verrattuna ilmoitusten määrä kasvoi hieman yli neljä prosenttia. Aktiivisesti ruoka-aputapahtumia ilmoittavia organisaatioita oli viime vuonna 292 kappaletta, vuonna 2021 niitä oli 279 kappaletta.

Kuvio 1 kertoo ruoka-aputapahtumien ja järjestäjien vaihtelusta kuukausittain. Ruoka-apu.fi:n tilastoista näkyy hyvin, miten ruoka-aputapahtumat mukailevat lomakausia. Keväällä ja syksyllä on eniten tapahtumia, kun taas kesällä ja joulun aikaan ruoka-apua on vähemmän tarjolla. Maalis-huhtikuussa 2022 on nähtävillä EU-ruoka-avun päättyminen.

Kuvio 1. Ruoka-apu.fi:ssä ilmoitetut tapahtumat ja niiden järjestäjät kuukausittain vuosina 2021 ja 2022
Kuvio 1. Ruoka-apu.fi:ssä ilmoitetut tapahtumat ja niiden järjestäjät kuukausittain vuosina 2021 ja 2022

Ruoka-aputapahtumia järjestävien organisaatioiden taustat vaihtelevat. Ruoka-apua järjestävät valtakunnallisesti evankelisluterilaiset seurakunnat, järjestöt ja yhdistykset, uskonnolliset yhdistykset, muut seurakunnat sekä kunnalliset toimijat. Vuonna 2022 uskonnollisten yhdistysten sekä järjestöjen ja yhdistyksien osuus on kasvanut ruoka-apua järjestävissä tahoissa.

Kuvio 2. Vuosina 2021 ja 2022 ilmoitettujen ruoka-aputapahtumien järjestäjien tausta

Ruoka-apu.fi -tilastoissa evankelisluterilaisten seurakuntien osuus ruoka-apua järjestävistä tahoista on laskenut huomattavasti verrattuna vuoteen 2021. Tämän voidaan olettaa johtuvan EU-ruoka-avun päättymisestä, minkä jakamisessa evankelisluterilaisilla seurakunnilla on ollut merkittävä rooli. Ruoka-aputoimintaa organisoidaan Ruoka-apu.fi -tilastojen mukaan suurimmalta osin järjestöjen ja yhdistysten voimin.

Millaista ruokaa ruoka-avussa jaetaan?

Kuvio 3. Ruoka-avussa jaettavan ruoan lähde vuosien 2021 ja 2022 tapahtumailmoituksissa

Ruoka-apu.fi -tilastot kertovat ruoka-avussa jaettavan pääasiallisesti hävikki- ja lahjoitusruokaa (Kuvio 3). Vuonna 2021 EU-ruoka muodosti ison osan jaettavasta ruoka-avusta. Tilastojen valossa vaikuttaa siltä, että EU-ruokaa on vuonna 2022 korvattu itse ostetulla ruoalla, hankkimalla uusia lahjoittajia sekä hyödyntämällä kuntien ateriapalveluiden ylijäämäruokaa.

Valtakunnallisesti hävikki- ja ylijäämäruoan saatavuus on heikentynyt useampana vuotena, mikä heijastuu ruoka-aputoimintaan. Hävikkiruoan saatavuuden heikentyminen on kuitenkin tuonut uutta yhteistyötä kuntien ateriapalveluiden kanssa. Tämä näkyy kasvaneena ylijääneen lämpimän ruoan jakamisena, jonka oletetaan kasvavan entisestään tulevaisuudessa ruoka-avun muotona.

Mitä muuta ruoka-avussa on tarjolla kuin ruokaa?

Ruoka-aputapahtumissa on tarjolla muutakin kuin vain ruokaa. Esimerkiksi vuonna 2022 yli 13 000 tapahtumaa on tarjonnut ruoan ohella keskusteluapua. Muita yleisiä oheistoimintoja ovat muun muassa lomakkeiden täyttöapu, ajanvietto sekä vertaisapu.

Kuvio 4. Mitä muuta ruoka-avussa on tarjottu vuoden 2022 aikana

Kuinka paljon Ruoka-apu.fi -palvelua käytetään?

Vuonna 2022 Ruoka-apu.fi -palvelua hyödynsi 117 285 kävijää. Kävijämäärät kasvoivat vuodesta 2021 noin 8 %. Sivua katseltiin lähes 850 000 kertaa, mikä on noin 20% enemmän verrattuna vuoteen 2021. Ruoka-apu.fi:n kävijämäärät ovat kaiken kaikkiaan tuplaantuneet kolmen ensimmäisen vuoden aikana.

Ruoka-aputapahtumien hakemiseen palvelua käytetään eniten suurimmissa kaupungeissa Helsingissä, Tampereella, Turussa ja Oulussa. Muita kuntia joista käyttäjiä tulee paljon on Espoo, Vantaa, Lahti, Kuopio ja Jyväskylä. 

Kysy lisää

Jenni Passoja