Ruoka-aputoimijoiden avoin verkkotapaaminen: Kelan etuudet ja Liki-hanke

Teams

Aiheina helmikuussa Kelan etuudet ja Tampereen Liki-hanke

Infopaketti Kelan etuuksista: etuuskäsittelypäällikkö Sanna Nyholm, Kela

Ruoka-aputoiminta on loistava paikka antaa matalan kynnyksen ohjausta. Siksi ruoka-avussa toimivilla on hyvä olla perustiedot sosiaalipalveluista ja -etuuksista hallussa.

Kelan Sanna Nyholm kertoo alustuksessaan mm.

  • Kelan etuuksista pähkinänkuoressa (huomioiden ruoka-avun asiakaskunnan tyypillisimmät tilanteet)
  • Milloin ohjataan Kelaan, milloin sosiaalitoimeen?
  • Ajankohtaista Kelasta ja koronasta – etuudet, asiointi ja palvelupisteiden toiminta
  • Missä asioissa ruoka-aputoimijat ja paikallinen Kela voisivat tehdä yhteistyötä?

Liki-hankkeessa viedään neuvontaa ja tukea ruokajonoihin: Liki-hanke

Tapaamisen toisesta alustuksesta vastaa Liki-hankkeen väki eli hankekoordinaattori Virpi Savela-Saarinen sekä hanketyöntekijät Tanja Hirvonen ja Anton Laaksonen. Tampereen seurakuntayhtymän ja kaupungin Liki-hanke tarjoaa työikäisille yksilöllisesti räätälöityä palveluohjausta, neuvontaa ja psykososiaalista tukea. Hankkeen kautta sosiaalipalvelujen neuvonta, diakoniatyö ja Kela tuodaan ruoka-avun yhteyteen.

Verkkotapaamisessa työntekijät esittelevät hankkeen toimintaa ja palveluohjausta ruoka-avun yhteydessä. Kuulemme myös palveluohjaajilta useimmiten kysytyt kysymykset ja mitä niihin olisi hyvä osata vastata.

Ruoka-aputoimijoiden valtakunnalliset verkkotapaamiset

Verkkotapaamiset ovat kuukausittaisia ruoka-aputoimijoille ja ruoka-avusta kiinnostuneille avoimia valtakunnallisia yhteistyötapaamisia. Joka tapaamisessa mukana ajankohtaisia alustuksia ja keskustelua ruoka-avusta ja sen ympäriltä. Tapaamisia järjestävät Ruoka-apu.fi ja Sininauhaliitto.

Verkkotapaamisia järjestetään joka kuukauden ensimmäisenä torstaina klo 12-14. Ilmoittautuneet saavat tarkemmat tapaamiskohtaiset tiedot sähköpostilla noin viikkoa ennen tapaamista.

Ilmoittautuminen info@ruoka-apu.fi. Osallistumislinkki toimitetaan ilmoittautumisen jälkeen.

Ilmoittautuminen ja lisätietoja

Ruoka-apu.fi