Työkaluja ruoka-apua järjestäville

Tilaisuudet ja tapahtumat

Ruoka-aputoimijoiden verkkotapaamiset kerran kuussa

Valtakunnallisia verkostotapaamisia ruoka-aputoimijoille järjestetään joka kuun ensimmäisenä torstaina klo 12-14 Teams-alustalla. Tarjolla ajankohtaisia asiantuntija-alustuksia ja mielenkiintoista keskustelua!

Tapaamisiin ovat tervetulleita ruoka-aputoimijat ja yhteisöllisten ruokailujen järjestäjät yhdistyksistä, seurakunnista ja muista yhteisöistä ympäri Suomen.

Tapaamiset järjestetään Osallistava yhteisö -hankkeen ja Sininauhaliiton yhteistyönä.

Kevään 2021 tapaamiset: 4.2., 4.3., 1.4., 6.5.
Jatkuva ilmoittautuminen sähköpostitse: info@ruoka-apu.fi

Viimeisimmät julkaisut

Koronakriisin vaikutukset ruoka-apuun keväällä 2020; Laihiala Tuomo ja Nick Reetta 2020

Ruoka-avun toteutuminen koronakriisin aikana Espoossa; Alppivuori Kristiina 2020

Ruoan uudelleenjakelu ja ruokahävikin vähentäminen; Luke: Eric Harrison, Kim Kaustell ja Kirsi Silvennoinen 2020

Oulun Prikka – hävikki haltuun ja yhteisiin pöytiin. Hävikkiruuan keskitetyn logistiikan esiselvitys ja mallinnus Oulussa; Niemelä Nina ja Sauvola Pilvi 2020.

Työttömien Keskusjärjestö: Jäsenyhdistysten ruokajakelu 2020 -raportti; Fagernäs Maarit

Ruoka-aputoiminnan tueksi

Kotimaisen avustustyön liitto Koa ry tukee ruoka-apuyhdistyksiä

Sininauhaliitto kehittää ruoka-apua ja osallisuutta

Hukaton Vantaan ABC-kirja, Yhteinen pöytä (2018)

Kaupan ruokahävikin hallinta myymälöissä, PTY ry:n suositus (2018)

Ruoka-apuun luovutettavat elintarvikkeet – Eviran ohje ruoka-aputoimijoille (2017)

Viestintäopas ruoka-aputoimijoille, Luonnonvarakeskus (2019)

Ruoka-apu nyt ja tulevaisuudessa 12.9.2019 -seminaarin tallenteet löydät https://www.facebook.com/ruokaapufi/

Julkaisuja ja tutkimuksia ruoka-avusta

Avun tilkkutäkki: suomalaisen ruoka-apukentän monimuotoisuus; Ohisalo Maria, Eskelinen Niko, Laine Jonna, Kainulainen Sakari & Saari Juho 2013

Food for the soul or the soul for food: Users’ perspectives on religiously affiliated food charity in a Finnish city (väitöskirja); Salonen Anna Sofia (2016)

Keittiöt ilman rajoja : Yhteinen keittiö -hankkeen osallisuusvaikutusten arviointi; Isola Anna-Maria, Mäntylä Erika & Nousiainen Marko (2019)

Kokemuksia ja käsityksiä leipäjonoista : huono-osaisuus, häpeä ja ansaitsevuus (väitöskirja); Laihiala Tuomo (2018)

Murusia hyvinvointivaltion pohjalla: leipäjonot, koettu hyvinvointi ja huono-osaisuus (väitöskirja); Ohisalo Maria (2017)

Opinnäytetöitä

Hyvinvointiyhteiskunnan häpeä – Kirjallisuuskatsaus ruoka-apuun liittyvästä stigmasta hyvinvointiyhteiskunnissa; Lahtinen, Anniina 2018.

Vinkkaa ruoka-apua koskevasta julkaisusta!

Vinkkaa oppaasta, raportista, tutkimuksesta tai muusta tuotoksesta Ruoka-apu.fi-sivun ylläpitäjille (info@ruoka-apu.fi), jotta voimme julkaista sen tällä sivulla.