Anvisningar för matdonatorer

Bästa donator, tack för att du vill vara med och stödja mathjälpsverksamheten! Matutdelningarna och de gemensamma måltiderna underlättar vardagen för mindre bemedlade runt om i Finland. Samtidigt gör du en miljögärning genom att minska på matsvinnet.

_DSF6018

Matutdelning, gemensamma måltider, delaktighet och välfärd

Det vanligaste sättet att ordna mathjälp är via utdelningsevenemang. Vid evenemangen delas livsmedel som donerats av butiker, partiaffärer och fabriker ut till hjälptagarna, antingen färdigt packade i matkassar eller så att besökarna själva väljer och packar produkterna.

Under de senaste tio åren har gemensamma måltider, gemenskapsluncher samt morgon- och mellanmålsserveringar blivit vanligare inom mathjälpsverksamheten. Gemensamma måltider ger möjlighet att diskutera, bekanta sig med varandra och dela betydelsefulla stunder.

Oberoende av om det gäller matutdelning eller gemensamma måltider stöder mathjälpsverksamheten idag hjälptagarnas välfärd och delaktighet också på andra sätt utöver själva maten. Handlednings- och rådgivningstjänster, gruppverksamhet och sysselsättningsfrämjande insatser är en del av mathjälpens vardag.

Espoo ruokakassit

Donationer är en förutsättning för mathjälp

Merparten av de livsmedel som delas ut via mathjälpen är överskotts- och svinnmat. Livsmedel doneras av butiker, partiaffärer och distributionscentraler, livsmedelstillverkare, fabriker och bagerier, storkök, restauranger, lantbruksproducenter samt arrangörer av olika evenemang och tillställningar.

Livsmedlen som doneras är ofta sådana som inte hinner säljas eller på annat sätt utnyttjas före den sista försäljnings- eller förbrukningsdagen. Felaktiga förpackningsmärkningar kan också leda till att en produkt inte kan säljas.

Det finns skäl att komma överens om gemensamma spelregler med livsmedelsmottagaren

  • Kontaktpersoner och kontaktuppgifter för bägge parter
  • Hur ofta, var och hur ska livsmedlen hämtas
  • Vilka livsmedel kan mathjälpsaktören ta emot (t.ex. inget bioavfall eller produkter som passerat sista förbrukningsdagen)
  • Hur ska man meddela om ändringar i eller avslutande av avtalet
  • Bägge parter bekantar sig med de myndighetsanvisningar som gäller mathjälp
  • Ett skriftligt avtal rekommenderas
vihreäkassi
DSC_0907

Livsmedelsverket: Anvisning för livsmedel som överlåts till mathjälp

Livsmedelsverket (tidigare Evira) har utarbetat en anvisning för aktörer som ger och förmedlar mathjälp, samt för de kommunala livsmedelstillsynsmyndigheter som övervakar verksamheten. Syftet med anvisningen är att klargöra tillvägagångssätten och ansvarsfrågorna vid överlåtande av mathjälp.

Utgångspunkten för anvisningen är att de livsmedel som överlåts till mathjälp ska vara säkra. Målet är att ge sådana anvisningar för verksamheten att matsvinnet kan minskas.

pty_ruokahavikki_2_960x960

Päivittäistavarakauppa ry uppmanar till nyttoanvändning av spillet som mathjälp

Genom god kontroll över åtgången, elektroniska prognos- och beställningssystem, effektiv logistik, fria öppethållningstider samt yrkeskunnig personal har butikerna lyckats minska svinnet.

Trots detta kan produkter ibland förbli osålda, och rekommendationen är då att de överblivna livsmedlen i första hand doneras till välgörenhet.

DSF5639

Naturresursinstitutets avtalsmodell för samarbetet mellan donatorer och mottagare av livsmedel

I kommunikationsguiden Tieto kiertämään har naturresursinstitutet Luke sammanställt tips och material som stöd för mathjälpsverksamhetens kommunikation. Förutom praktiska tips innehåller guiden också avtals- och dokumentmodeller, såsom samarbetsavtalet nedan.

Med hjälp av tydliga avtal kan man förhindra missförstånd och bygga upp ett förtroende mellan samarbetspartner.

satakunnanohjeet

Satakunnan Yhteisökeskus anvisningar och avtalsmodeller

De tydliga anvisningarna från Satakunnan Yhteisökeskus ger praktiska tips om hur man får i gång ett samarbete mellan livsmedelsdonatorer och mathjälpsaktörer. Materialet innehåller färdiga avtalsmodeller som kan utnyttjas.

Fråga mer!

Ruoka-apu.fi