För dig som söker mathjälp

Vad är Mathjälp.fi?

Mathjälp.fi är en gemensam anslagstavla för mathjälpsaktörerna. På webbplatsen hittar du aktuell information om mathjälpsevenemang och gemensamma måltider i det valda området.

löydälähimmät
_DSF5118

Mathjälp.fi kräver ingen inloggning

De som söker efter mathjälp eller deltar i evenemangen registreras aldrig i tjänsten. Endast de som arrangerar mathjälpsevenemang behöver användarnamn för att anmäla evenemangen på webbplatsen.

Om du har frågor om evenemangen på webbplatsen, vänd dig direkt till den kontaktperson som uppges i annonsen.

Upprätthållarna av Mathjälp.fi-tjänsten har ingen egen mathjälpsverksamhet.

Varför hittar jag inte det evenemang jag brukar besöka på webbplatsen?

De aktörer som ordnar mathjälpsevenemang och gemensamma måltider ansvarar själva för anmälningen av evenemangen. Mathjälp.fi är en relativt ny webbtjänst, och alla mathjälpsaktörer anmäler inte sina evenemang till webbplatsen.

Om du märker att ett evenemang saknas kan du tipsa arrangören om Mathjälp.fi, så att de som behöver mathjälp hittar den hjälp de behöver. Det är enkelt och kostnadsfritt att anmäla ett evenemang i tjänsten.

Espoo ruokakassit
Ristinummentie

WVad ska jag göra om jag behöver hjälp?

Vem som helst kan hamna i ekonomiska svårigheter och behöva hjälp för att klara sig i vardagen. Lyckligtvis finns det hjälp att få. På webbplatsen Mathjälp.fi kan du söka efter mathjälpsevenemang och förmånliga/kostnadsfria måltider på din ort. Glöm ändå inte heller att kontrollera om du kan få ekonomisk hjälp eller annat stöd för din situation via t.ex. FPA, social- och hälsovårdstjänsterna, arbets- och näringsbyrån eller församlingarna på din ort. Många lokala föreningar och organisationer erbjuder handledning, rådgivning och kamratstöd för olika livssituationer.