För mathjälpsarrangörer

Mathjälp.fi är en gemensam anslagstavla och databank för mathjälpsverksamhet! På sidorna för mathjälpsarrangörer hittar du anvisningar för hur du skapar egna evenemangsannonser på webbplatsen Mathjälp.fi, information om mathjälp och stöd för utvecklingen av mathjälpsverksamheten.

Ruoka-apu.fi_logo ja kartta

Användarnamn för tjänsten

Mathjälp.fi är en gemensam och avgiftsfri anslagstavla för mathjälpsaktörerna. För att anmäla sina evenemang behöver mathjälpsaktören ett användarnamn. Användarnamnet är personligt, och ansökan görs med en elektronisk blankett.

Obs! Den som söker efter mathjälpsevenemang behöver aldrig uppge sina personuppgifter eller logga in på Mathjälp.fi-webbplatsen.

vihreäkassi

Anvisningar för annonsörer på Mathjälp.fi

Mathjälp.fi betjänar mottagare och arrangörer av mathjälp. På webbplatsen hittar du aktuell information om mathjälpsevenemang och gemensamma måltider i det valda området.

För att ert evenemang ska synas på webbplatsen Mathjälp.fi, ska någon av de anställda ansöka om användarnamn och skapa en evenemangsannons. Annonseringen går smidigt, och många mathjälpsarrangörer tar tjänsten i bruk på egen hand. Enligt behov och önskemål ordnar vi också utbildningar för annonsörerna.

Stöd för utvecklingen

Projektet Osallistava yhteisö har som mål att främja bildandet av riksomfattande nätverk och stödja det lokala utvecklingsarbetet inom mathjälpsverksamheten. Projektet samlar in och distribuerar information samt ordnar utbildningar.

Sidan är tillgänglig på finska.

_DSF5587

Undersökningar och guider

Samarbete är att dela och lära sig tillsammans! På den här sidan samlar vi stödmaterial för ordnande av mathjälpsverksamhet från olika upphovsmän och aktörer.

Du kan också ge tips om eget material som borde läggas in på sidan.

hahmomaskilla

Corona & mathjälp

På den här sidan har vi samlat anvisningar och praxis för mathjälp under coronatiden, som vi hoppas kan vara till hjälp vid planeringen av verksamheten. Under coronatiden är det viktigt att beakta hygien- och säkerhetsanvisningarna. Mathjälpsaktörerna har också en viktig roll i att informera sina klienter om aktuella anvisningar och restriktioner.

Sidan är tillgänglig på finska.

puolitetaan koyhyys_some_1080x1080-01

Medborgarinitiativet ”Puolitetaan köyhyys

Målet med medborgarinitiativet Puolitetaan köyhyys är att kommunerna och välfärdsområdena ska åläggas strängare skyldigheter att vidta åtgärder för att minska fattigdomen och öka jämlikheten samt samla information om fattigdomen inom sina områden.

Bakom medborgarinitiativet står projektet Osallistava yhteisö, Sininauhaliitto, Finlands Nationella Organisation för Arbetslösa och Gemensamt bord i Vanda.

Sidan är tillgänglig på finska.