Työkaluja ruoka-apua järjestäville

Ohjeet Ruoka-apu.fi-palvelun käyttäjälle

Asiakaspalvelumme auttaa käyttäjätunnuksiin ja palvelun käyttöön liittyvissä kysymyksissä:
Sähköpostitse: info@ruoka-apu.fi
Puhelimitse: ma-pe klo 10-14, puh. 040 576 1017

Kootkaa porukka ja tilatkaa Ruoka-apu.fi tutuksi! -koulutus omalle alueellenne!

Tunnin-kahden maksuttomassa koulutuksessa tutustutaan palveluun käytännönläheisesti ja opastetaan käyttäjätunnusten haussa ja tapahtumailmoituksen tekemisessä. Koulutukset ovat tarkoitettu yhdistyksille, seurakunnille ja muille toimijoille, jotka järjestävät ruoka-aputapahtumia.
Tiedustelut: info@ruoka-apu.fi

Enemmän kuin ruokaa -seminaari 30.9.

Tervetuloa valtakunnalliseen verkostotapahtumaan ruoka-aputoiminnan äärellä!
Kutsumme mukaan ruoka-aputoimijat ja yhteisöllisten ruokailujen järjestäjät ympäri Suomen, yhteistyökumppanit, sidosryhmät ja muut ruoka-avusta kiinnostuneet.
Ilmoittautuminen 18.9. asti: https://bit.ly/3aBwXvx tai info@ruoka-apu.fi.

Kyselytutkimus koronakriisin vaikutuksista ruoka-aputoimintaan

Koronakriisi ja poikkeusolosuhteet vaikuttivat ruoka-avun tarpeen lisäksi ruoka-avun järjestämiseen. Kevään aikana on syntynyt arvokasta kokemusperäistä tietoa, mutta päätöksenteon tueksi tarvitaan myös numeroita. Lyhyellä kyselyllä kartoitetaan ruoka-aputoimijoiden koronakevään tilannetta asiakasmäärien suhteen.

Kysely on suunnattu käytännön ruoka-aputyötä tekeville kaikkialla Suomessa. Vastaaminen vie vain muutaman minuutin. Voit myös välittää kyselyä ruoka-apua jakaville tahoille omissa verkostoissasi. 

Lisätietoja antavat: Tuomo Laihiala (tuomo.k.laihiala@helsinki.fi) ja Reetta Nick (reetta.nick@kirkkopalvelut.fi).

Vastaa kyselyyn 5.8. mennessä mobiililaitteella tai tietokoneella tämän linkin avulla.

Tulossa tutkimushanke – ruoka-aputoimijoiden apua tarvitaan tiedonkeruuseen!

Kesän jälkeen on käynnistymässä hanke ruoka-avussa asioivien elämäntilanteiden kartoittamiseksi. Tutkimus kytkeytyy hankkeeseen, jota hallinnoi Tampereen yliopisto.  Aineistonkeruun rahoittaa sisäministeriö ja toteuttaa Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Hankkeeseen on etsitty ruoka-aputoimijoita, jotka haluavat olla mukana tuottamassa tietoa palvelujärjestelmän kehittämiseen. Ilmoittautumisaika päättyi 12.6.2020.

Ruoka-aputoiminnan tueksi

Kotimaisen avustustyön liitto Koa ry tukee ruoka-apuyhdistyksiä

Sininauhaliitto kehittää ruoka-apua ja osallisuutta

Hukaton Vantaan ABC-kirja, Yhteinen pöytä (2018)

Kaupan ruokahävikin hallinta myymälöissä, PTY ry:n suositus (2018)

Ruoka-apuun luovutettavat elintarvikkeet – Eviran ohje ruoka-aputoimijoille (2017)

Viestintäopas ruoka-aputoimijoille, Luonnonvarakeskus (2019)

Ruoka-apu nyt ja tulevaisuudessa 12.9.2019 -seminaarin tallenteet löydät https://www.facebook.com/ruokaapufi/

Julkaisuja ja tutkimuksia ruoka-avusta

Avun tilkkutäkki: suomalaisen ruoka-apukentän monimuotoisuus; Ohisalo Maria, Eskelinen Niko, Laine Jonna, Kainulainen Sakari & Saari Juho 2013

Food for the soul or the soul for food: Users’ perspectives on religiously affiliated food charity in a Finnish city (väitöskirja); Salonen Anna Sofia (2016)

Keittiöt ilman rajoja : Yhteinen keittiö -hankkeen osallisuusvaikutusten arviointi; Isola Anna-Maria, Mäntylä Erika & Nousiainen Marko (2019)

Kokemuksia ja käsityksiä leipäjonoista : huono-osaisuus, häpeä ja ansaitsevuus (väitöskirja); Laihiala Tuomo (2018)

Murusia hyvinvointivaltion pohjalla: leipäjonot, koettu hyvinvointi ja huono-osaisuus (väitöskirja); Ohisalo Maria (2017)

Opinnäytetöitä

Hyvinvointiyhteiskunnan häpeä – Kirjallisuuskatsaus ruoka-apuun liittyvästä stigmasta hyvinvointiyhteiskunnissa; Lahtinen, Anniina 2018.

Vinkkaa ruoka-apua koskevasta julkaisusta!

Vinkkaa oppaasta, raportista, tutkimuksesta tai muusta tuotoksesta Ruoka-apu.fi-sivun ylläpitäjille (info@ruoka-apu.fi), jotta voimme julkaista sen tällä sivulla.