Ohjeet lahjoittajille

Kiitos lahjoittaja, että olet mukana tukemassa ruoka-aputoimintaa! Ruokajakelut ja yhteisölliset ruokailut helpottavat vähävaraisten arkea ympäri Suomen. Ympäristökin kiittää, sillä samalla vähennetään ruokahävikkiä.

_DSF6018

Ruokajakeluja, yhteisiä aterioita, osallisuutta ja hyvinvointia

Tunnetuin tapa järjestää ruoka-apua ovat jakelutapahtumat. Niissä kauppojen, tukkujen ja tehtaiden lahjoittamia elintarvikkeita jaetaan hakijoille joko valmiiksi pakatuissa ruokakasseissa tai niin, että kävijät itse valitsevat ja pakkaavat tuotteet.

Yhteisölliset ateriat, yhteisölounaat sekä aamu- tai välipalatarjoilut ovat yleistyneet viimeisen kymmenen vuoden kuluessa ruoka-aputoiminnassa. Yhteisen ruoan äärellä on mahdollista keskustella, tutustua ja kokea
merkityksellisiä hetkiä.

On kyseessä sitten ruokajakelu tai yhteinen ateria, tänä päivänä ruoka-aputoiminta tukee avunsaajien hyvinvointia ja osallisuutta ruoan lisäksi muillakin tavoin. Ohjaus- ja neuvontapalvelut, ryhmätoiminta ja työllisyyttä edistävä toiminta ovat ruoka-avun arkea.

Espoo ruokakassit

Lahjoitukset ovat ruoka-avun edellytys

Valtaosa ruoka-avussa jaetuista elintarvikkeista on ylijäämä- ja hävikkiruokaa. Elintarvikkeita lahjoittavat kaupat, tukut ja jakelukeskukset, elintarvikkeiden valmistajat, tehtaat ja leipomot, suurtalouskeittiöt, ravintolat, maataloustuottajat sekä erilaiset tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäjät.

Elintarvikkeita lahjoitetaan usein sen vuoksi, ettei niitä ennätetä myydä tai muutoin hyödyntää ennen viimeistä myynti- tai käyttöpäivämäärää. Myös virheelliset pakkausmerkinnät voivat aiheuttaa esteen tuotteen myymiselle.

Yhteisistä pelisäännöistä on syytä sopia elintarvikkeiden vastaanottajan kanssa

  • Yhteyshenkilöt ja yhteystiedot molemmilta osapuolilta
  • Kuinka usein, mistä ja miten elintarvikkeet noudetaan
  • Mitä elintarvikkeita ruoka-aputoimija voi vastaanottaa (esimerkiksi ei biojätettä tai vkp:n ylittäneitä tuotteita)
  • Miten muutoksista ja mahdollisesta sopimuksen päättymisestä ilmoitetaan ja sovitaan
  • Molempien osapuolten tutustuminen viranomaisohjeisiin koskien ruoka-apua
  • On suositeltavaa tehdä kirjallinen sopimus
vihreäkassi
DSC_0907

Ruokavirasto: Ruoka-apuun luovutettavat elintarvikkeet -ohje

Ruokavirasto on päivittänyt ohjeen ruoka-apua välittäville ja jakaville toimijoille (hyväntekeväisyysjärjestöille, -yhteisöille ja niihin rinnastettaville ruoka-aputoimijoille), elintarvikkeita ruoka-apuun luovuttaville sekä toimintaa valvoville kuntien elintarvikevalvontaviranomaisille. Ohje käsittelee ruoka-aputoiminnan elintarviketurvallisuutta ja siihen liittyviä tulkintoja.

Ohjeen lähtökohtana on, että ruoka-apuun annettavien elintarvikkeiden on oltava turvallisia. Tavoitteena on
ohjeistaa toimintaa siten, että ruokahävikin määrää saadaan vähennettyä.

pty_ruokahavikki_2_960x960

Päivittäistavarakauppa ry kannustaa hyötykäyttämään hävikin ruoka-apuna

Kauppojen hävikin vähentäminen on onnistunut hyvän menekinhallinnan, sähköisten ennuste- ja tilausjärjestelmien, tehokkaan logistiikan, vapautuneiden aukioloaikojen sekä ammattitaitoisen henkilökunnan ansiosta.

Joskus tuotteita voi kuitenkin jäädä myymättä ja silloin on suositeltavaa, että ylijääneet elintarvikkeet annetaan ensisijaisesti hyväntekeväisyyteen. Lue lisää PTY:n nettisivuilta!

DSF5639

Luonnonvarakeskuksen sopimuspohja elintarvikkeiden lahjoittajan ja vastaanottajan yhteistyöstä

Luonnonvarakeskus Luke on koonnut Tieto kiertämään -viestintäoppaaseen vinkkejä ja materiaalejan ruoka-aputoiminnan viestinnän tukeksi. Oppaassa käytännön vinkkien lisäksi sopimuspohjia ja asiakirjamalleja, kuten alla oleva yhteistyösopimus.

Selkeiden sopimusten avulla ehkäistään väärinymmärryksiä ja rakennetaan luottamusta yhteistyökumppanien kesken.

satakunnanohjeet

Satakunnan Yhteisökeskuksen ohjeet ja sopimuspohjat

Satakunnan Yhteisökeskuksen selkeät ohjeet antavat käytännöllisiä vinkkejä yhteistyön käynnistämiseksi elintarvikkeiden lahjoittajan ja ruoka-aputoimijan välillä. Materiaaleista löytyy valmiit sopimuspohjat hyödynnettäväksi.

Kysy lisää!

Ruoka-apu.fi