Osallistava yhteisö -hanke

Monimuotoisen ruoka-avun kehittämishanke

Rakennetaan yhdessä monimuotoista, vastuullista ja osallisuutta edistävää ruoka-aputoimintaa! Tavoitteenamme on lisätä valtakunnallista verkostoitumista ja edistää paikallista kehittämistyötä ruoka-aputoiminnan kentällä. Järjestämme erilaisia tilaisuuksia, käynnistämme yhteiskehittämisen prosesseja ja tuemme ruoka-aputoimijoita asiakaslähtöiseen yhteistyöhön. Tuotamme Ruoka-apu.fi -verkkosivun, joka tuo ruoka-avun ja yhteisölliset ruokailut yhdelle kartalle.

Osallistava yhteisö -hankkeen rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA ja hallinnoijana toimii Kirkkopalvelut ry. Hankkeemme tukee paikallisia verkostoja ja ruoka-aputoiminnan kehittymistä. Emme kuitenkaan itse järjestä ruoka-apua, emmekä hallinnoi tai vastaa ruoka-aputoiminnasta paikallisesti tai valtakunnallisesti.

Tule mukaan kehittämisverkostoon!

Hankkeen ajan etsimme yhteistyökumppaneita, jotka haluavat kehittää yhdessä ja asiakaslähtöisesti paikallisen ruoka-apuverkostonsa toimintaa. Ota yhteyttä, niin mietitään, miten hankkeemme voisi tukea kehittämistyötä alueellanne.

Hanke järjestää valtakunnallisia seminaareja ruoka-aputoimijoille ja ruoka-apukentän kehittämisestä kiinnostuneille. Tiedotamme seminaareista yhteistyöverkostojen avulla sekä sosiaalisen median kanavissamme. Löydät meidät nimellä Ruoka-apu.fi Twitteristä, Facebookista ja Instagramista.

Koulutuksia ruoka-aputyön verkostoille

Onko tavoitteenanne kehittää paikallisen ruoka-aputoiminnan verkoston yhteistyön rakenteita, luoda yhteisiä pelisääntöjä ja suunnitelmia tai selvittää mahdollisuuksia lisätä osallisuutta vahvistavia toimintatapoja? Hankkeen ajan tarjoamme paikallisille ruoka-aputoimijoiden verkostoille Kumppaniksi-koulutuksia, joiden avulla verkosto voi toteuttaa oman näköisensä yhteiskehittämisen prosessin. Lisätietoja saat projektipäälliköltä.

Yhteistyökumppanit

Osallistava yhteisö -hankkeen yhteistyökumppanit antavat tärkeää tukea hankkeelle, osallistuvat kehittämiseen ja toiminnan toteuttamiseen. Yhteistyökumppanejamme ovat ADRA Finland säätiö sr, EHYT ry, Erätauko-säätiö, Espoon kaupunki & Edistia, Helsingin kaupunki, Helsingin seurakuntayhtymä, Kirkkohallitus, Kotimaisen avustustyön liitto ry, Mielenterveyden keskusliitto, Pelastusarmeija, Sininauhaliitto ry, Suomen Punainen risti, Taiteen edistämiskeskus, Takuusäätiö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työttömien keskusjärjestö, Vantaan Yhteinen pöytä, ja ViaDia ry.

Yhteystiedot

info@ruoka-apu.fi

Projektipäällikkö
Reetta Nick
reetta.nick@kirkkopalvelut.fi
p. 040 809 1684

Verkkoviestinnän kehittäjä
Annmari Salmela
annmari.salmela@kirkkopalvelut.fi
p. 040 576 1017