Jakobstads svenska församling / Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet

Tapahtumat, joissa olemme järjestäjänä:
Tapahtumat, joissa olemme Kumppanina: