Tukea kehittämiseen

Tavoitteenamme on edistää valtakunnallista verkostoitumista ja tukea paikallista kehittämistyötä ruoka-aputoiminnan kentällä. Laaja yhteistyöverkosto ja hyvien käytäntöjen jakaminen ovat toimintamme perusta.

vapaaehtoiseksi ruoka-apuun

Opas ruoka-avun vapaaehtoisille

”Vapaaehtoiseksi ruoka-aputoimintaan!”  on tuhti tietopaketti kaikille ruoka-aputoimijoille. Oppaan taustamateriaalina ovat Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoistyöntekijöilleen toteuttamat koulutukset. Aineistoa on täydennetty ja jatkotyöstetty yhteistyössä Kirkkopalvelut ry:n Osallistava yhteisö -hankkeen kanssa.

Yhteistyö ja hyvien käytäntöjen jakaminen luovat pohjan ruoka-aputoiminnan vaikuttavalle ja kestävälle kehittämistyölle. Oppaan tekemiseen, tarkastamiseen ja täydentämiseen ovat osallistuneet myös Luonnonvarakeskus LUKE, Sininauhaliitto ry, Stadin Safka ja Vantaan Yhteinen pöytä.

Lataa Vapaaehtoiseksi ruoka-apuun! -perehdytysopas

_DSF5587

Ruoka-aputoimijoiden avoimet verkkotapaamiset kerran kuussa

Valtakunnallisia verkostotapaamisia ruoka-aputoimijoille järjestetään joka kuun ensimmäisenä torstaina klo 12-14 Teams-alustalla. Tarjolla ajankohtaisia asiantuntija-alustuksia ja mielenkiintoista keskustelua!

Tapaamisiin ovat tervetulleita ruoka-aputoimijat ja yhteisöllisten ruokailujen järjestäjät yhdistyksistä, seurakunnista ja muista yhteisöistä ympäri Suomen.

Tapaamiset järjestetään Osallistava yhteisö -hankkeen ja Sininauhaliiton yhteistyönä.

Tapaamisia järjestetään joka kuun ensimmäisenä torstaina klo 12-14. Loppiaisena ei järjestetä tapaamista, joten vuoden 2022 ensimmäinen tapaaminen on 3. helmikuuta.

Koulutukset ja kurssit ruoka-aputoimijoille

Onko tavoitteenanne kehittää paikallisen ruoka-apuyhteistyön rakenteita, luoda yhteisiä pelisääntöjä ja suunnitelmia tai selvittää mahdollisuuksia lisätä osallisuutta vahvistavia toimintatapoja?

Osallistava yhteisö -hanke yhteistyökumppaneineen tarjoaa paikallisille ruoka-aputoimijoiden verkostoille koulutuksia ja kursseja, joiden avulla verkosto voi toteuttaa oman näköisensä yhteiskehittämisen prosessin. Koulutuksia järjestetään yhteistyössä mm. Vantaan Yhteisen pöydän, Erätauko-säätiön, Järvenpään Yhdessä katetun ja Ruokaviraston kanssa.

Reetta ja Annmari

Osallistava yhteisö -hankkeen työntekijät Reetta Nick ja Annmari Salmela

osyneliö

Osallistava yhteisö 2019-21

Osallistava yhteisö on kolmivuotinen valtakunnallinen ruoka-aputoiminnan kehittämishanke. Hankkeen rahoittaa STEA ja sitä hallinnoi Kirkkopalvelut ry. Hankkeessa työskentelee projektipäällikkö ja verkkoviestinnän kehittäjä. Kaikki toiminta toteutetaan yhteistyössä ruoka-aputoimijoiden ja verkostojen kanssa.

Hankkeen toimintaa on:

  • Ruoka-apu.fi-verkkoalustan yhteiskehittäminen, ylläpitäminen ja käyttöönoton tukeminen
  • Valtakunnallisen yhteistyön edistäminen
  • Paikallisten yhteistyöverkostojen tukeminen
  • Osallisuutta lisäävien työmuotojen vahvistaminen
  • Ruoka-aputoiminnan hyvien käytäntöjen kokoaminen

Ota yhteyttä!

Reetta Nick
Ruoka-apu.fi