Mistä niitä vapaaehtoisia löytää?

Monessa organisaatiossa pohditaan, kuinka saada toimintaan mukaan uusia vapaaehtoisia. Perinteisesti on vedottu ihmisten auttamisen haluun. Yhä enenevässä määrin vapaaehtoistoiminta nähdään myös mahdollisuutena vaikuttaa omaan elämään ja ympäröivään yhteiskuntaan. Auttamisen halu on edelleen merkittävä motivaatio osallistua vapaaehtoistoimintaan, minkä lisäksi vapaaehtoisia motivoi osallistumisesta tuleva hyvä mieli itselle. Vapaaehtoisuus nähdään mielekkäänä harrastuksena ja tapana laittaa hyvä kiertämään. Yli 90 % vapaaehtoisista kertoo, että vapaaehtoistoimintaan osallistuminen on vaikuttanut myönteisesti omaan elämään ja sen myötä vapaaehtoinen kokee merkityksellisyyden tunnetta (Vapaaehtoisten kysely 2022).

Vaikka moni vapaaehtoistehtävä vaatii sitoutumista ja vapaaehtoisen kouluttamista, on tärkeää, että organisaatiossa on myös matalan kynnyksen vapaaehtoistoimintaa. Sellaista, johon osallistuminen ei vaadi koulutusta ja jonka kautta uuden, toiminnasta kiinnostuneen ihmisen, on helppo tulla mukaan ja tutustua työntekijöihin ja muihin vapaaehtoisiin. Kun uusi ihminen tulee mukaan, hänen vastaanottamiseensa kannattaa panostaa. Vaikka tehtävä, johon hän osallistuu, olisi helppo, uuden ihmisen pariksi kannattaa silti pyytää pitempään toiminnassa mukana ollut vapaaehtoinen. Näin varmistetaan, että uusi toiminnasta kiinnostunut vapaaehtoinen ei jää yksin, vaan saa varmasti kivan kokemuksen osallistumisesta ja tunteen siitä, että on tervetullut mukaan toimintaan.

Mukaan kutsuminen Vapaaehtoistyö.fi-palvelun kautta

Yllättävän moni ei ole aloittanut vapaaehtoistoimintaa siksi, että kukaan ei ole pyytänyt mukaan. Vapaaehtoistyö.fi-verkkopalvelu on yksi tapa kutsua mukaan vapaaehtoistoimintaan. Oman tehtäväilmoituksen luominen on helppoa ja maksutonta. Tehtävän sisältö kannattaa kuvata mahdollisimman tarkasti, jotta vapaaehtoisen on helppo tehdä päätös osallistumisesta. Kerro, jos vapaaehtoiselta vaaditaan tiettyä osaamista, kuten ajokorttia tai hygieniapassia. Muista myös mainita, jos mitään erityisosaamista ei tarvita! Aina kannattaa mainita, että toimintaan osallistumisesta saa hyvää mieltä ja mukavaa tekemistä. Oma tehtäväilmoitus kannattaa ehdottomasti jakaa myös oman organisaation somekanaville ja sieltä vielä paikallisiin someryhmiin, jotta mahdollisimman moni löytää ilmoituksesi.

”Kiitos, että teillä on tällainen, oikeasti halukkaita vapaaehtoisia tavoittava sivusto. Tällä hetkellä suuri osa ilmoittautuneista vapaaehtoisista tulee sitä kautta.” Palaute asiakaspalvelun sähköpostissa 5/2023

Onnistumisen iloa vapaaehtoistoimintaasi!

Kirjoittaja