Kestävän ruoka-avun kehittämisryhmän toinen kokous

Kirjoittaja: Tuula Sundman, hankesuunnittelija, Ruoka-avun kansallisen järjestökoordinaation kehittämishanke

Ruoka-aputoimijat ja sote-palvelut kehittävät 2024 alkaen alueellisesti johdettua ja konkreettista yhteistyötä ruoka-avun tarpeen vähentämiseksi

Suomen Punaisen Ristin ruoka-avun koordinaation kehittämishankkeen vetämä Kestävän ruoka-avun kehittämisryhmä kerää yhteen joukon järjestötoimijoita ja asiantuntijoita, joita huono-osaisuus sekä yhteiskunnassamme heikoiten toimeentulevien asema kiinnostaa ja joilla on tietoa, osaamista, verkostoja ja motivaatio vaikuttaa hyvinvoinnin tasaisempaan jakoon.

Lokakuussa järjestetyssä ryhmän toisessa tapaamisessa käsiteltiin ruoka-avun koordinaation kehittämishankkeen tuotoksia, kuten kartoituksia ruoka-avun esiintyvyydestä Suomen kunnissa sekä ruoka-avun rahoitus kunnissa, kansallisen hävikkiterminaaliverkoston toimintaa sekä Suomen mahdollista edustusta yhteiseurooppalaisessa European Food Banks Federation -verkostossa. Tapaamisessa kuultiin katsaukset ruoka-avun valtionavustuksen sekä aineellisen avun maksukorttien ajankohtaisesta tilanteesta, keskusteltiin vapaaehtoisten jaksamisen tuesta, ruoka-avun valmiudesta ja varautumisesta sekä ruoka-avun ulottamisesta osaksi kuntien ja hyvinvointialueiden hyvinvointisuunnitelmia. Uutena jäsenenä ryhmään liittyi Ruokavirasto. Kokouksen kutsuttuna vieraana oli mukana myös THL. Seuraavassa käsitellyistä aiheista kolme nostoa, jotka kaikki kytkeytyvät ruoka-avun valtionavustukseen.

Uudet rahoitusmuodot eivät saa korvata kuntien ja hyvinvointialueiden rahoittamaa ruoka-aputoimintaa

Kaikkiaan 51 kuntaa ja kolme hyvinvointialuetta vastasi ruoka-avun koordinaation kehittämishankkeen ruoka-avun rahoitusta koskeneeseen kyselyyn, joka toteutettiin elo-syyskuun aikana 2023. Vastanneista kunnista 21 avustaa ruoka-aputoimintaa rahallisesti. Suuri joukko kuntia tarjoaa tiloja toimijoiden käyttöön maksutta tai kohdennettuja palveluita: ainakin Helsingin kaupungin rahoittama hävikkiterminaali Stadin safka tarjoaa logistiikkapalveluita, koulutusta ja toiminnan kehittämisen tukea verkostonsa jäsenille maksutta. Yksikään hyvinvointialue ei rahoita ruoka-aputoimintaa rahallisesti, muilla keinoin jäsentämättömästi.

Kestävän ruoka-avun kehittämisryhmän viesti kunnille ja hyvinvointialueille on, että uudet ruoka-avun rahoitusmuodot eivät ole tarkoitettuja korvaamaan ruoka-aputoimijoiden paikallisia avustuksia. Ne täydentävät paikallista ja alueellista rahoitusta, tuovat palveluohjausta sekä lisää yhteistyötä ja verkostomaisen työskentelyn etuja ruoka-aputoimintaan.

Ruoka-avun seurantaindikaattori osaksi kuntien ja hyvinvointialueiden hyvinvointikertomuksia

Indikaattori täydentäisi kuntien ja hyvinvointialueiden hyvinvointikertomuksia, ja olisi hyvä lisä myös valtionavustushankkeiden ja koordinaatiohankkeen (STEA-rahoituksen 2024–2026 toteutuessa) yhteistyön sisällöksi. Mittaristo tulisi laatia asiantuntijaryhmässä, sen tulisi tuoda esiin ruoka-avun tuottamat hyödyt ja haitat, sekä millaista vaikutusta sillä saadaan aikaiseksi. Kestävän ruoka-avun kehittämisryhmässä todettiin, että ruoka-avun koordinaation kehittämishankkeen esittämä seurantaindikaattori on ydintyötä, jonka avulla voidaan tehdä näkyväksi paikallista ja alueellista ruoka-avun tilannekuvaa sekä siirtää avun painopistettä järjestöiltä ja seurakunnilta julkisen sektorin sosiaali- ja terveyspalveluihin.  

Onko ruoka-avun tulevaisuus yhteisöllisessä ja osallistavassa ruoka-aputoiminnassa?

Tämä on mahdollista, kun valtionavustusmallissa kunta- tai hyvinvointialuejohteisesti tehdään yhteistyötä järjestöjen kanssa. Tiedetään, että ruoka-avun asiakkaat eivät koe saavansa arvostusta tai olevansa osallisia omassa ympäristössään. Jalkautuvan sosiaali- ja terveystyön sekä järjestöjen osaamisen tuominen yhteisiin ruoka-aputapahtumiin voivat maltillisesti ja kestävyystietoisesti toteutettuina tuoda ratkaisuja ruoka-avun tarpeen vähenemiseen sekä sitä kautta yhteiskunnallisen kahtiajaon syvenemisen ehkäisyyn.

Kestävän ruoka-avun kehittämisryhmä 2023:
Kotimaisen avustustyönliitto Koa ry – Kirkkohallitus – Ruoka-apu.fi/Kirkkopalvelut – Sininauhaliitto ry – Stadin Safka – Suomen Helluntaikirkko – Suomen Punainen Risti – Työttömien Keskusjärjestö ry – Vantaan Yhteinen Pöytä – ViaDia ry.
Lisäksi ryhmään kuuluvat Ruokavirasto, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) sekä sosiaali- ja terveysministeriö.

Kirjoittaja