Mannapuoti – korona sysäsi kehittämään toimintaa Espoossa

Kirjoittaja: Susanna Monni, kehittäjä Mannatalossa

Espoossa käynnistyi huhtikuussa Manna-Avun, Espoon kaupungin sosiaalitoimen ja seurakuntien kokeilu, jossa ruoka-avun hakija voi valita itse haluamansa tuotteet hyllystä. Apua tarvitsevat ohjataan Tuomarilassa sijaitsevaan Mannapuotiin diakonia- ja sosiaalityöstä.

Espoon sosiaalitoimi, Esbo svenska församling ja tuomiokirkkoseurakunta myöntävät asiakkailleen niin sanottuja puotikortteja, jota vastaan henkilö voi tulla asioimaan Mannapuodissa. Mannapuodista ruoka-avun hakija saa valita haluamiaan tuotteita vaihtuvasta hävikkielintarvikevalikoimasta. Asiakkaita on käynyt Mannapuodissa viikoittain kymmenestä kahteenkymmeneen. Kokeilun rahoittaa Espoon seurakuntayhtymän yleinen diakoniatyö.  

Kymmenen viikon kokeilun aikana on tarkoitus kerätä asiakkailta, yhteistyötahoilta ja työntekijöiltä palautetta, ja sen perusteella päättää, siirrytäänkö hävikkiruokajaossa Mannapuotiin vai jatketaanko ruokakassien jakamista. Tähän mennessä asiakkaiden palaute on ollut kiittävää. Myöskin Manna-talon henkilökunta on ollut kokeiluun tyytyväinen. 

Manna-Avun toimipisteessä Manna-talossa Espoossa käy hakemassa ruoka-apua 500–700 asiakasta viikossa. Koronan myötä siirryttiin puhelinajanvaraukseen ja valmiiden kassien jakoon. Muutokseen on oltu kaikin puolin tyytyväisiä. Kassijako on poistanut jonot, mutta toisaalta asiakkaiden yksilöllisiä elämäntilanteita ei ole voitu ottaa huomioon. Arvelemme, että jossakin määrin elintarvikehävikki, jota ruokajaolla pienennetään, siirtyy kotitalouksiin. 

Puodista luotiin Espoon sisustustyöpajan nuorten ideoima kaunis tila. Lisäksi puodissa on henkilökuntaa kohtaamassa, opastamassa ja kysymässä kokemuksista. Odotustilassa Espoon DigiOn -hankkeen tukihenkilöt ovat antaneet digineuvontaa. 

Yhteistyötä Espoon kaupungin ja seurakuntien kanssa kehitetään myös siksi, että haluamme kohdistaa ruoka-apua sitä eniten tarvitseville. Tiedämme, että kaikki apua tarvitsevat eivät syystä tai toisesta pääse ruoka-avun piiriin. Korona yhteiskunnnan marginaaleissa -tutkimushankkeen alustavista tuloksista ilmenee, että vain 40 % ruoka-avun asiakkaista sai Kelan ja 36 % diakonian palveluja. Toimeentulotuen piirissä oli 27 %.

Lue lisää

Mannapuodin henkilökuntaa: Anne Keskinen, Marianne Jonasson ja Susanna Monni.