Osallistava yhteisö -hankkeen toimintamallit Innokylässä

Hankkeessa edistettiin yhteistyötä ruoka-aputoiminnan kentällä

Osallistava yhteisö -hankkeessa kehitettiin ruoka-apua vuosina 2019-2021. Tavoitteena oli lisätä yhteistyötä koordinoitumista ruoka-avun kentällä valtakunnallisesti, vahvistaa ruoka-avun monimuotoisuutta paikallisissa ja
alueellisissa yhteistyöverkostoissa sekä kehittää rakenteita, joiden avulla ruoka-avun saajien osallisuus ja toimijuus vahvistuvat. Hanketta hallinnoi Kirkkopalvelut ry ja hankkeen rahoitti Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

Hankkeen toimintaa ovat olleet:

  • Ruoka-apu.fi-verkkoalustan yhteiskehittäminen, ylläpitäminen ja käyttöönoton tukeminen
  • Valtakunnallisen yhteistyön edistäminen
  • Paikallisten yhteistyöverkostojen tukeminen
  • Osallisuutta lisäävien työmuotojen vahvistaminen
  • Ruoka-aputoiminnan hyvien käytäntöjen kokoaminen
  • Viestintä ja vaikuttaminen

Toimintamallit löytyvät Innokylästä

Osallistava yhteisö -hankkeen toiminnassa tunnusomaista on ollut jatkuva ja tiivis yhteistyö eri toimijoiden kanssa. Oli kyseessä Ruoka-apu.fi-palvelun kehittäminen, selvitykset ja raportit tai erilaiset koulutukset tai tapahtumat – työ on tehty yhdessä valtakunnallisten tai paikallisten toimijoiden kanssa.

Nyt toimintamalleista kolme on viety Innokylä-verkkoalustalle:

Toiminta jatkuu Ruoka-apu.fi:n yhteydessä

Vaikka Osalistava yhteisö -hanke päättyi vuoden 2021 lopussa, jatkaa Ruoka-apu.fi toimintaansa. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA on ehdottanut toiminta-avustusta ruoka-aputoiminnan tavoittavuuden ja tiedolla johtamisen edistämiseen Ruoka-apu.fi-verkkopalvelun avulla.

Verkostoyhteistyötä ruoka-avun kentällä toteutetaan jatkossa osana Ruoka-apu.fi:n toiminnallista kokonaisuutta.

Lisätietoja

Ruoka-apu.fi