EU:n ruoka-apu uudistuu tulevalla ohjelmakaudella

Ruoka-aputoimijoiden verkkotapaamisessa 2.12.2021 aiheina

  • Minna Talvitie Ruokavirastosta kertoo EU-ruoka-avun ja ESR+ -ohjelmakauden tulevaisuudesta.
  • Ajankohtaiset terveiset STM:ltä koskien ruoka-avun valtionavustushakemusten käsittelyä.
  • Tiedotetaan Puolitetaan köyhyys -kansalaisaloitteesta ja siihen liittyvästä vaikuttamiskampanjasta.

EU-ruoka-apu ja uusi ESR+ -ohjelmakausi

Minna Talvitie Ruokavirastosta kertoo uudesta ESR+ ohjelmakaudesta ja EU-ruoka-avun tulevaisuudesta. Ruokaviraston rooli tulee muuttumaan. Hallintoviranomaisena on jatkossa Työ- ja elinkeinoministeriö. Tavoitteena muutoksille on valtakunnallisesti kattava EU:n tukema ruoka-aputoiminta.

Perinteinen kuivaelintarvikkeiden jakaminen tulee päättymään, jatkossa EU:n rahoittama aineellinen apu tarjotaan vain maksukortteina. Maksukorttien jakajaksi haetaan kevään 2022 ESR+ -ohjelman hankehaussa. Hakuinfoja järjestetään tämän henken arvioiden mukaan maaliskuussa.

Tietojärjestelmä EURA 2021 on uusi järjestelmä kaikille EU-ruoka-avun avustusta hakeville. Hakuilmoitukset
tulevat tietojärjestelmään, siinä mainitaan mahdolliset kohderyhmäkohdennukset.

Hakemuksessa on kuvattava toiminnan tavoitteet ja toimeenpanosuunnitelma. Maksukorttien saajille on muun rahoituksen turvin tarjottava liitännäistoimia. Tätä EU-rahoitusta ei voi käyttää liitännäistoimien toteuttamiseen. Liitännäistoimilla tarkoitetaan erilaista tukea elämänhallintaan, hyvinvointiin tai työllistymiseen. Maksukorttien jakamista ei estä se, että hakija jakaa myös hävikki- tai ylijäämäruokaa.

Kortit ovat kertakäyttöisiä. Maksukorttien antamiseen ei liity rekisteröintiä, avunsaaja saa siis kortin anonyymisti. Maksukortti on merkitty, jolloin se voidaan tarvittaessa deaktivoida esim. väärinkäytösten vuoksi.
Avunsaajista ei pidetä rekisteriä!

Keskusteluun nousevat korttien väärinkäyttömahdollisuudet. Ruoka-aputoimijat toivovatkin, että maksukorttien jakamiseen saataisiin viranomaisilta periaatteelliset ohjeet, joihin kaikkien ruokaa jakavien on
helppo nojata. Hienoa muutoksessa on liitännäistuen velvollisuus; tukea tarvitsevat ihmiset saavat kokonaisvaltaisempaa tukea.

Lue lisää:

Puolitetaan köyhyys -kansalaisaloite

Ruoka-apu.fi:n Annmari Salmela kertoo Puolitetaan köyhyys -kansalaisaloitteesta. Sitralabin Demokratian kapeikot sparrausohjelmassa olemme Työttömien keskusjärjestön, Vantaan yhteisen pöydän, Sininauhaliiton ja Kirkkopalvelujen Osallistava yhteisö -hankkeen kanssa pohtineet miten vähävaraisen ruoka-avussa asioivan ääni tulisi paremmin kuuluviin. Tämän vuoden kestänyt prosessi on vahvistanut käsitystämme, että kyseessä on viheliäinen
ongelma, ei ole yhtä ratkaisua hyvinvoinnin parantamiseksi.

Toimintaympäristö muuttuu isosti; hyvinvointialueet ovat jatkossa sotepalvelujen osalta järjestämisvastuussa ja kunnille jää kuntalaisten hyvinvointitavoitteita. Järjestöt ja seurakunnat ovat tehneet todella paljon hyvinvointia ylläpitävää ja parantavaa matalan kynnyksen työtä, mutta on hyvin epäselvää, millaiset toimintaedellytykset järjestöillä on jatkossa.
Jotta em. asioihin saataisiin velvoittavia ratkaisuja, syntyi kansalaisaloite Puolitetaan köyhyys, jossa vaaditaan lainvalmistelun aloittamista sen osalta, että hyvinvointialueille ja kunnille tulee köyhyyden vähentämisen tavoitteita ja järjestöjen toimintaedellytysten vahvistamista. Tavoitteena lisätä ymmärrystä siitä, että köyhyys on meidän kaikkien asia riippumatta siitä missä yhteiskunnallisessa asemassa itse on.

Kansalaisaloite on avattu, sen kampanjointi alkaa joulukuussa. Jos joku kokee paloa aiheeseen, niin tietoa
kansalaisaloitteesta saa jakaa. Kansalaisaloitteen lisätiedot löytyvät ruoka-apu.fi sivuilta, jonne lisätään
myöhemmin myös kampanjamateriaalit vapaaseen käyttöön.

Lue lisää:

Mukaan ruoka-aputoimijoiden verkkotapaamisiin

Valtakunnallisia verkostotapaamisia ruoka-aputoimijoille järjestetään joka kuun ensimmäisenä torstaina klo 12-14 Teams-alustalla. Tarjolla ajankohtaisia asiantuntija-alustuksia ja mielenkiintoista keskustelua!

Tapaamisiin ovat tervetulleita ruoka-aputoimijat ja yhteisöllisten ruokailujen järjestäjät yhdistyksistä, seurakunnista ja muista yhteisöistä ympäri Suomen. Tapaamiset järjestetään Osallistava yhteisö -hankkeen ja Sininauhaliiton yhteistyönä.

Tapaamisia järjestetään joka kuun ensimmäisenä torstaina klo 12-14. Loppiaisena ei järjestetä tapaamista, joten vuoden 2022 ensimmäinen tapaaminen on 3. helmikuuta.

Rauhallista joulun aikaa kaikille!

Muistion kirjasi Anne Hyyrynen, Sininauhaliitto