Ruokavirasto on julkaissut päivitetyn Ruoka-apuohjeen

Ruokavirasto on päivittänyt ohjeen ruoka-apua välittäville ja jakaville toimijoille (hyväntekeväisyysjärjestöille, -yhteisöille ja niihin rinnastettaville ruoka-aputoimijoille), elintarvikkeita ruoka-apuun luovuttaville sekä toimintaa valvoville kuntien elintarvikevalvontaviranomaisille. Ohje käsittelee ruoka-aputoiminnan elintarviketurvallisuutta ja siihen liittyviä tulkintoja.

Ohjeen lähtökohtana on, että ruoka-apuun annettavien elintarvikkeiden on oltava turvallisia. Tavoitteena on
ohjeistaa toimintaa siten, että ruokahävikin määrää saadaan vähennettyä.

Tutustu uuteen ohjeistukseen: Ruoka-apuohje / Ruokavirasto

Asiakaspalvelu

Ruoka-apu.fi