Selvitys ruoka-aputoimijoiden yhteistyömalleista julkaistu 

@Suvi Elo 2022, Ystävän tupa, Uusikaupunki

Suomen Punainen Risti on julkaissut selvityksen ruoka-aputoimijoiden yhteistyömalleista

Ruoka-apua yhteistyössä -selvityksen tavoitteena on ollut kuvata ruoka-apukentän nykytilaa, yhteistyömalleja ja tulevaisuuden näkymiä, jotta on mahdollista rakentaa valtakunnallista koordinaatiota yhdessä eri toimijoiden kanssa. Selvitys perustuu tapaamisiin 39 ruoka-aputoimijan kanssa. Selvitys on tehty osana sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaa ruoka-avun järjestökoordinaation kehittämishanketta. 

Selvityksen mukaan ruoka-aputoimijat suhtautuvat pääasiallisesti positiivisesti yhteistyöhön ja näkevät sen tukevan omaa toimintaa. Selvityksessä mallinnettiin seitsemän eri yhteistyömallia: verkostojen välinen yhteistyö, hävikkiterminaalit, koordinoidut verkostot, yhdessä tekeminen, sopimuksellisen yhteistyö, järjestöjen aluerajat sekä yhden toimijan malli. 

Selvityksen mukaan ruoka-aputoimijoiden haasteet ja huolet olivat samansuuntaisia. Huolta aiheuttavat mm. kustannusten nousu, hävikkiruoan vähentyminen ja vapaaehtoisten määrä. Selvityksen perusteella voidaan sanoa, ettei ruoka-avun tarpeen taustalla vaikuttaviin juurisyihin pystytä vastaamaan pelkällä kolmannen sektorin ruoka-avulla. On kehitettävä myös sosiaaliturvaa, julkisen sektorin hyvinvointia ja terveyttä edistäviä toimintoja ja parannettava niiden saavutettavuutta.

Lue lisää: 

Lisätietoja antaa Suomen Punainen Risti

Niklas Vaalgamaa