SPR kehittää ruoka-avun järjestökoordinaatiota vuosina 2021-22

Kuva: Marjaana Malkamäki / Suomen Punainen Risti

Ruoka-apua kehitetään yhteistyössä usean järjestön kanssa

Suomen Punaisen Ristin järjestökoordinaatiohankkeessa luodaan Sosiaali- ja terveysministeriön avustuksella järjestökoordinaatiopohjainen toimintamalli ja yhtenäistetään ruoka-avun toimintakenttää.

Järjestökoordinaatiomallin pohjana on STM:n Pääkaupunkiseudun sosiaaliala Soccan teettämän raportin ehdotus. Toiminnassa keskitytään kaikkien järjestöjen sekä muiden toimijoiden järjestökoordinaation kehittämiseen ja yhteistyön tiivistämiseen.

Kehittämishankkeessa laaditaan vuoden 2022 aikana järjestökoordinaation toimintasuunnitelma. Mukana kehittämistyössä ovat KirkkopalvelutSamariaSininauhaliittoTyöttömien Keskusjärjestö ja ViaDia sekä useita kuntia ja seurakuntayhtymiä.

Järjestökoordinaation tueksi kootaan myös edustuksellinen neuvottelukunta, joka koostuu edellä mainituista järjestöistä sekä muista ruoka-avun toimijoista.

Miksi ruoka-apuhanketta tarvitaan?

Ruoka-avun järjestökoordinaatiolla kehitetään muun muassa hävikkiruokaterminaalien verkostoa, jotta muun muassa pienimmät toimijat voivat jatkossa saada niiden kautta helposti ja turvallisesti ruokaa jaettavaksi.

Tarkoituksena on tukea myös pienempien toimijoiden mahdollisuutta jatkaa työtään niin, että kaikkien työ on koordinoitua ja toisiaan tukevaa.

Tavoitteena on myös esimerkiksi selvittää ja ylläpitää mahdollisimman hyvää ja kattavaa kuvaa koko maan ruoka-avusta. Tässä Kirkkopalveluiden ylläpitämällä Ruoka-apu.fi -verkostolla ja sivustolla on tärkeä rooli. Ruoka-apu.fi -sivustolta löytyvät muun muassa tulevat ruoka-avun jakopaikat sekä paljon tietoa ruoka-avusta.

Suomen Punainen Risti selvittää myös, miten tulevaisuudessa hyvinvointialueiden palvelut voisivat tukea ruoka-avun saajia. Suomen Punainen Risti ei jaa avustuksia, vaan jatkossakin ruoka-avun avustukset jakaa STM.

Avustuksia voi hakea vuonna 2022 myös ESR+ -ohjelmasta, josta löytyy kevään mittaan lisätietoa Euroopan sosiaalirahaston sivuilta.

Lue lisää

Lisätietoja antaa Suomen Punainen Risti

Maria Viljanen