STM tiedottaa: Järjestöt saavat 2 miljoonaa euroa valtionavustusta ruoka-apuun

Kuva: Ruoka-apu.fi / Stelios Kirtselis

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt 2 miljoonaa euroa valtionavustusta ruoka-avun toteuttamiseen vuoden 2022 loppuun saakka.

Avustushaku suunnattiin ruoka-apua toteuttaville yleishyödyllisille yhteisöille, järjestöille ja säätiöille. Tukea ruoka-avun toteuttamiseen saa 5 järjestöä: 

  • Suomen Punainen Risti, 700 000 euroa 
  • Samaria rf, 500 000 euroa 
  • ViaDia ry, 300 000 euroa 
  • Työttömien keskusjärjestö ry, 250 000 euroa 
  • Hyria säätiö sr, 50 000 euroa

Avustus on tarkoitettu ruoka-apua järjestäville toimijoille ruoka-aputoiminnan järjestämisen kustannuksiin. Avustuksen tarkoituksena on vahvistaa ja tukea ruoka-aputoiminnan järjestämistä koko maassa sekä levittää ruoka-aputoiminnan hyviä käytäntöjä. 

Arvioinnissa oli erityinen painostus sillä, että ruoka-avun saajien ohjautuminen julkisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin tulee varmistaa.

Lisäksi ministeriö myönsi 200 000 euroa Suomen Punaiselle Ristille ruoka-aputoiminnan kansallisen järjestökoordinaation kehittämiseen. 

Avustuksella luodaan yhtenäinen järjestökoordinaatiopohjainen toimintamalli, jonka mukaisesti ruoka-aputoimintaan kohdistettavaa rahoitusta voitaisiin jatkossa myöntää. Tavoitteena on vahvistaa ja tukea ruoka-aputoiminnan järjestämistä koko maassa.

Ruoka-avun jakaminen on muotoutunut järjestöjen vakiintuneeksi toiminnaksi, joka tavoittaa arviolta 20 000—30 000 henkilöä viikoittain. Ruoka-apua saaneet ovat pääasiassa perusturvaetuuksien varassa eläviä ja heikossa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä. Koronapandemian aikana ruoka-avun piiriin on hakeutunut enemmän avuntarvitsijoita, mm. lapsiperheitä ja nuoria.

Kaikilla avustusten saajilla on vakiintunutta toimintaa ruoka-avun järjestämisessä ja kehittämisessä. Ne myös toimivat joko valtakunnallisesti tai verkostoituneesti usealla alueella. Valtionavustuksen saajille on asetettu yhteistyövelvoite päällekkäisyyksien välttämiseksi. 

Lisätietoja

STM:n tiedote 23.12.2021: https://stm.fi/-/kansalaisjarjestot-saavat-yhteensa-2miljoonaa-euroa-valtionavustusta-ruoka-apuun. Jaettu STM:n pyynnöstä.

Erityisasiantuntija Henna Leppämäki, etunimi.sukunimi@gov.fi, p. 0295 163 132

Ruoka-apu.fi ylläpito

Ruoka-apu.fi