Ruoka-aputoimijat koolla SPR:n webinaarissa 26.4.

Terveisiä Ruoka-avun valtakunnallisesta webinaarista 26.4.!

Kirjoittajat: Jenni Passoja ja Niklas Vaalgamaa, Suomen Punainen Risti

Ruoka-avun järjestökoordinaation kehittämishankeen järjestämä ruoka-avun valtakunnallinen webinaari 26.4.2022 keräsi kokoon parhaimmillaan yli 100 ruoka-avusta kiinnostunutta osallistujaa. Monipuolisen webinaarin teemoihin meidät johdatteli Punaisen Ristin puheenjohtajan Elli Aaltosen puheenvuoro, jossa korostettiin järjestöjen yhteistyön tärkeyttä ruoka-avun muuttuviin tilanteisiin vastaamisessa.

Joakim Zitting Diakilta kertoi meille ruoka-apututkimuksen ensimmäisiä tuloksia Korona yhteiskunnan marginaaleissa (KoMa) -hankkeessa. Ruoka-apututkimuksen kysely toteutettiin koronapandemian aikana, mikä toi näkyviin muun muassa lapsiperheiden turvautuneen aiempaa enemmän ruoka-apuun. Vaikka ruoka-avussa asioiva koki elämässään toimeentulovaikeuksia, ei tutkimuksen mukaan hän välttämättä kokenut tarvetta turvautua toimeentulotukeen. Alustavissa tuloksissa korostuu, että ruoka-apu on usealle välttämättömyys arjessa selviytymisessä. Kiinnostuksella odotamme jo seuraavia tuloksia.

Ruoka-avun järjestökoordinaation kehittämishankkeesta kuulimme Jenni Passojalta ja Maria Viljaselta Suomen Punaisesta Rististä. Koordinaatiohanke on työstänyt yhdessä muiden järjestöjen kanssa tulevaisuuden koordinaation toimintasuunnitelmaa ja ruoka-avun neuvottelukuntaa. Yhteistyössä neuvottelukunta on muotoutunut asiantuntijaryhmäksi, joka voisi toimia ruoka-aputoiminnan yhteistyöfoorumina. Asiantuntijaryhmän tehtävänä olisi edistää ruoka-avun saavutettavuutta, vaikuttavuutta sekä vastuullisuutta huomioiden alueelliset ja paikalliset erot.

Takuusäätiön Taina Rajanen antoi konkreettisia vinkkejä, miten tarjota apua velkaantuneelle ruoka-avun hakijalle. Takuusäätiöllä on tarjolla erilaisia koulutuksia talous- ja velka-asioihin liittyen sekä mahdollisuus räätälöidä järjestöille, mahdollisesti ruoka-aputoimijoille koulutus. Talous- ja velka-asiat ruoka-avussa herättivät keskustelua muun muassa velkaantuneen ihmisen kohtaamisesta ruoka-avussa. 

Pääsimme kurkistamaan ruoka-aputoimijoiden yhteistyön tekemisen tapoihin. Kolme ruoka-aputoimijaa Vihdistä, Oulusta ja Espoosta esittelivät meille, millaista toimintaa ja yhteistyötä ruoka-aputoimijat tekevät. Inspiroivat puheenvuorot pitivät Satu Kulta Vihdin Apajalta, Tiina Nokela Oulun Prikasta ja Jyrki Myllärniemi Espoon ruoka-apuverkostolta. Yhdistävä tekijä yhteistyöverkostoilla oli uteliaisuus ja innostus toimia yhdessä sekä se, että ruoka-aputoimijat käyttivät aikaa toisiinsa tutustumiseen. Miltä kuulostaisi esimerkiksi hävikkiterminaalin avoimet ovet, verkoston yhteiset koulutukset tai yhdessä järjestetty tapahtuma?

Webinaarissa ruoka-aputoimijat kokoontuivat yhteisen asian ympärille. Esimerkiksi ylijäämä- ja hävikkiruoan vähentyminen, kasvaneet kustannukset sekä asiakasmäärien kasvu tuovat näkyväksi sen, että tarvitsemme toisiamme. Yhteiset haasteet vaativat yhteisiä ratkaisuita. Tulevaisuudessa on jatkettava keskustelua siitä, miten ruoka-aputyö näkyy hyvinvointialueilla ja lisätä kohtaamisia, joissa jaetaan hyviä käytäntöjä ja opitaan muilta ruoka-aputoimijoilta.

Kirjoittajat Jenni Passoja ja Niklas Vaalgamaa toimivat hankesuunnittelijoina ruoka-avun valtakunnallisen järjestökoordinaation kehittämishankkeessa.

Ota yhteyttä SPR:n hankesuunnittelijoihin!