Työllisyys ja ruoka-aputoiminta

Työllistyminen ja sen tukeminen Turun hävikkiruokatoiminnassa -hanke syntyi Turun kaupungin, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän sekä Länsi-Suomen Diakonialaitoksen säätiön yhteistyönä syksyllä 2022. Hankkeen tarkoituksena on ollut edistää ruoka-avun työpaikkojen ja pitkäaikaistyöttömien kohtaantoa sekä tukea ja kehittää Turun seudun ruoka-aputoiminnan verkostoa.

Ruoka-aputoiminta tarjoaa kentän monipuolisille työllistämistoimenpiteille: kuntouttavalle työtoiminnalle, osatyökykyisten työllistämiselle, työkokeiluille ja palkkatuetulle työlle. Nykyisellään työllistämistoimenpiteitä ei kuitenkaan täysimääräisesti hyödynnetä, vaan ruoka-aputoiminta on perinteisesti ollut pitkälti vapaaehtoisten ylläpitämää toimintaa.

Hankkeessa tehty työkalupakki kokoaa vinkkejä ja huomioita työllistämisestä ruoka-aputoiminnassa. Työkalupakissa nostetaan esiin erityisesti vapaaehtoistoiminnan merkitys, osaamisen tunnistaminen ja verkostomaisen työskentelytavan lisääminen.

Tutustu työkalupakkiin:

Työllistämistoiminnan kehittäminen on osa koko ruoka-aputoiminnan kehittämistä. Hankkeen näkökulmasta ruoka-apua ei tulisi kehittää itsenäisenä toimintona, vaan se tulisi liittää osaksi alueellista työllisyyden kehittämistä, jossa huomioidaan hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Työllistämis- ja ruoka-aputoiminnan yhteiskehittämistä tukee osin yhtenevä kohderyhmä. Ruoka-avun asiakkaat ovat usein pitkäaikaistyöttömiä ja näin ollen erilaisten työllistämistoimenpiteiden ja muiden julkisten palveluiden kehittämistoimenpiteiden kohteena. Monialaisella yhteistyöllä ja oikein kohdistetuilla palveluilla tie ruoka-avun saajasta jakajaksi ja siitä työllistämistoimenpiteisiin voi lyhentyä. Lisäksi hyvin suunniteltuna ja toteutettuna ruoka-aputoiminta on merkityksellistä myös ilmastotyön näkökulmasta.

Hanke on päättynyt joulukuussa 2023. Länsi-Suomen Diakonialaitoksen säätiö sekä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä jatkavat kehittämistyötä Varsinais-Suomen ruoka-avun parissa yhteistyössä Turun kaupungin, Varsinais-Suomen hyvinvointialueen sekä järjestöjen kanssa.

Kirjoittajat