Lähes neljännes Suomen kunnista vailla ruoka-aputoimintaa

Ruoka-avun kentällä on meneillään monia muutoksia. Vuonna 2022 loppui ns. EU-ruuan jakaminen, ja vuoden 2023 ruoka-avun valtionavustukset ovat jaossa keskusjärjestöjen sijaan hyvinvointialueiden tai niiden alueella toimivien kuntien kautta. Muuttuvassa tilanteessa on tärkeää pysyä ajan tasalla ruoka-avun saatavuuden suhteen. Tämän vuoksi olemme Ruoka-avun järjestökoordinaation kehittämishankkeessa selvittäneet pääpiirteittäin, mikä on tämänhetkinen tilanne ruoka-avun järjestämisen suhteen.

Iso osa ruoka-aputoiminnasta ilmoitetaan Ruoka-apu.fi:ssä, mutta kaikki toimijat eivät tätä keskitettyä verkkosivustoa vielä käytä. Kartoituksen pohjana on käytetty Ruoka-apu.fi:n paikkakuntatietoja, joiden mukaan ruoka-apua on ollut saatavilla 145 eri paikkakunnalla Suomessa vuonna 2022. Otimme tämän tiedon selvityksen lähtökohdaksi käyden läpi tämän listan ulkopuolelle jäävien paikkakuntien ruoka-aputilanteen. Selvitystyö on tehty kevään 2023 aikana ja sitä on täydennetty vielä kesällä. Selvitys on toteutettu tarkistamalla puuttuvien paikkakuntien tämänhetkinen tilanne Ruoka-apu.fi:stä sekä tekemällä verkkohakuja. Paikoin tietoja on täydennetty myös muista lähteistä. Kuntakartoituksen tiedot löytyvät kokonaisuudessaan kuntakartoituksen karttatyökalusta.

Selvityksessä löytyi 73 kuntaa, joissa ei järjestetty säännöllistä ruoka-apua nyt tehdyn kartoituksen perusteella. Tämä tarkoittaa sitä, että noin 23,6 prosenttia Suomen kunnista on ilman ruoka-aputoimintaa. Suurin osa näistä kunnista (58/73) on alle 5000 asukkaan kuntia. 5000–9999 asukkaan kuntia joukossa oli kaksitoista ja loput kolme olivat 10 000–22 000 asukkaan kuntia. Suurin ruoka-apupaikkakuntien joukosta puuttuva kunta oli Sipoo.

Kuva: Kunnat, joissa ei ole tarjolla ruoka-apua

EU-ruuan edellisen ohjelmakauden päättymisen jälkeen vaikuttaa, että säännöllinen ruoka-aputoiminta on päättynyt 35 kunnan alueella. Tähän joukkoon kuuluu kuntia, joiden asukasluku on noin tuhannen ja 22 000 asukkaan välillä.

Satakunnan hyvinvointialue

Hyvinvointialueiden välillä tilanne vaihtelee suuresti. Paras tilanne vaikuttaa olevan Päijät-Hämeen, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon alueilla, joissa ruoka-apua on tarjolla jokaisessa kunnassa. Sama tilanne on myös Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella. Lisäksi Satakunta (ks. kuva), Keski-Suomi sekä Länsi-Uusimaa yltävät vähintään 90 prosenttiseen ruoka-avun kattavuuteen kuntiensa alueella.

Huonoin tilanne puolestaan on Itä-Uudellamaalla ja Kainuussa (ks. kuva): Itä-Uudellamaalla ilman ruoka-apua on 57 prosenttia kunnista (4/7 kuntaa) ja Kainuussa puolestaan 50 prosenttia kunnista (4/8). Häntäpäässä keikkuu myös Kymenlaakso.

Selvityksen ja Ruoka-apu.fi:n viimevuotisten paikkakuntatietojen perusteella ruoka-apua on tarjolla kaikkiaan 236 paikkakunnalla.

Hyvinvointialueittain osuus kunnista, joissa on tarjolla ruoka-apua

Tekstiä päivitetty 15.8.2023.

Kirjoittaja