Digituelle on luotu uusi symboli

Kuvassa symbolin kehittämiseen osallistuneita työryhmän jäseniä. Vasemmalta Janne Haikka (Sininauhaliitto), Hanna Rantala (Laurea-ammattikorkeakoulu), Tuula Närvä (Kela), Nina Ziessler (Vanhustyön keskusliitto), Mikko Koskela (Kela) ja Saara Lipponen (Espoon kaupungin aikuissosiaalipalvelut). Kuvaaja: Niina Koskela (Espoon asiointipalvelut)

Digituelle on luotu uusi yhteinen symboli. Sen tarkoituksena on viestiä kansalaisille tarjottavasta digilaitteiden ja digipalveluiden käytön tuesta ja opastuksesta. Symboli on vapaasti kaikkien digituen toimijoiden käytettävissä.

Digituki, digiopastus, laiteopastus, tietotekniikkaneuvonta tai ohjaus sähköisten palveluiden käyttöön. Termejä ja palvelumuotoja on laidasta laitaan: viranomaisten antama tuki sähköisten palveluiden käyttöön, kuntien ja järjestöjen matalan kynnyksen opastusta tai yksityisen sektorin maksullista palvelua. Yhtä kaikki – tarkoituksena on auttaa kansalaisia pärjäämään digitaalisessa yhteiskunnassa, osallistumaan tasavertaisesti ja hyödyntämään digitaalisia palveluita.

Digituen symboli on luotu selventämään, mistä digituessa on kyse. Symbolin avulla yhä useampi voi löytää digituen pariin. Digituen symbolin lisäksi on jo ennestään olemassa DVV:n luoma Digitukiverkoston jäsenmerkki, joka puolestaan kertoo organisaation tarjoavan tai kehittävän digitukea ja sitoutuneen digituen eettisen ohjeistuksen noudattamiseen.

Esimerkkejä, miten voit käyttää digituen symbolia

  • logo digituen mainoksessa, esityksessä tai nettisivuilla
  • kuvituskuva digituesta kertovassa esityksessä
  • symboli palvelukartalla, oppaassa tai opasteessa

Lisäksi kannustamme toimijoita sanoittamaan oman palvelunsa mahdollisimman asiakaslähtöisesti: minkälaista tukea on tarjolla, missä ja milloin. Kerrothan aina myös selkeästi, onko palvelu maksutonta vai maksullista.

Taustaa

Digituen symboli on syntynyt DigiOn- ja VoimaProfi-hankkeiden järjestämän yhteisöpajatyöskentelyn tuloksena touko-lokakuussa 2022. Symbolin suunnitteluvaiheessa on otettu mukaan digituen asiakkaita ja toimijoita, joiden näkemyksiä selvitettiin kyselyn avulla. Työryhmässä on pitkään digituen kentällä eri tehtävissä olleita toimijoita Espoon kaupungilta, Kelasta, Laurea-ammattikorkeakoulusta, Olarin seurakunnasta, Sininauhaliitosta sekä Vanhustyön keskusliitosta.

Lataa digituen symbolin täältä: www.seniorsurf.fi/digituen-symboli

Lisätietoja: