Yhdessä katettu: Verkostoyhteistyötä parhaimmillaan

Verkostoyhteistyötä parhaimmillaan

Kirjoittajat Jappe Vilponen, Hanna Kuisma ja Anne Honkanen

Järvenpään Yhdessä katettu -verkosto sai kutsun eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokuntaan kertomaan allianssimallisesta monen eri toimijan yhteistyöstä ruoka-avun kehittämisessä Keski-Uudellamaalla. Saimme kertoa verkoston erittäin vaikuttavasta hyvinvointityöstä, jonka perusta on yhteistyö.

Tämä hyvinvoinnin alusta on alueen yksi tärkeistä ilmiölähtöisen tiedon tuottajista, laajan kohtaavan työn mahdollistaja ja työllisyyspolkujen edistäjä. Samalla se edistää ja toteuttaa kestävän kehityksen neljää eri osa-aluetta (taloudellinen, kulttuurinen, sosiaalinen ja ekologinen).

Ruoka-avussa kohdataan taloudellisesti ja sosiaalisesti heikoimmassa asemassa olevia. Euroopan köyhyyden vastaisen verkoston Suomen osaston (EAPN-Fin) tuottaman Köyhyysvahdin (2021) mukaan Suomessa on uusimpien tilastojen mukaan köyhyys- tai syrjäytymisriskissä noin 873 000 henkilöä (16,8 % väestöstä). Toimeentulo-ongelmia kokevien kotitalouksien määrä on kasvanut.

Kuntien että hyvinvointialueiden tulee sitoutua vähentämään köyhyyttä ja taloudellisesta asemasta johtuvaa eriarvoisuutta alueellaan

Köyhyys aiheuttaa lukuisia yhteiskunnallisia ja yksilöllisiä haittoja, suoria ja välillisiä kustannuksia sekä horjuttaa yhteiskuntarauhaa. Monipuolinen ja yhteisöllinen ruoka-apu on alusta ja keino kohdata tätä liki viidennestä Suomen väestöstä ja parantaa heidän hyvinvointiaan.

– Ruoka-apu Suomessa on ollut suuressa muutoksessa viimeisen kymmenen vuotta. Järvenpään Yhdessä katettu on erinomainen esimerkki tehokkaasta ja monitoimijaisesta verkostoyhteistyöstä, jolla tuotetaan yhteisöjä, työtä ja hyvinvointia ensi sijassa alueen vähävaraisille mutta myös muille asukkaille, sanoo Yhteisen pöydän palveluesimies Hanna Kuisma Vantaan kaupungilta. Yhteisen pöydän ja Yhdessä katetun kaltaisia verkostomaisesti toimivia kehittämisalustoja on Suomessa jo liki 10 ja sen lisäksi paljon muuta ruoka-avun kehittämistoimintaa. Suomen ruoka-apu ei enää ole pelkästään leipäjonoja.

Tavoitteellista toimintaa ihmisten ja ympäristön hyväksi

Järvenpään kaupungin strategisten tavoitteiden osalta Yhdessä Katettu -verkosto toteuttaa ympäristötavoitteiden osalta tavoitteellista toimintaa. Resurssiviisas toimija käyttää erilaisia resursseja kuten luonnonvaroja, raaka-aineita, energiaa, tuotteita ja palveluita kestävää kehitystä edistävällä tavalla. Toiminnassa näkyy ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän toiminnan periaatteet.

Tämän kaltaisia allianssimallisia toimivia verkostoja ei saa hukata tulevien hyvinvointialueiden muodostuessa, vaan ne tulisi joko integroida jo hyvissä ajoin osaksi alueiden hyvinvointityötä tai löytää toimivat yhdyspinnat tehokkaalle yhteistyölle hyvinvointialueen kanssa. Tämä oli keskeinen viestimme päättäjille yhteisestä suusta.

Tapaamisen isäntänä toimi valiokunnan puheenjohtaja Markus Lohi. 

Mukana vierailussa olivat Henna Kärki ja Jappe Vilponen, ViaDia Keski-Uusimaa ry/Yhdessä katettu -verkosto, Anne Honkanen Järvenpään kaupunki ja Hanna Kuisma, Yhteinen pöytä, Vantaan kaupunki.

Yhdessä katettu -verkosto tekee laajaa hyvinvointityötä

  • Olemme järjestäneet yli 3000 tilaisuutta ja yli 100 000 ihmistä on ollut niissä osallistujana ja vapaaehtoistyössä.
  • Hävikkiruokaa on ohjattu heikommassa asemassa oleville kaupunkilaisille monen eri toimijan yhteistyöllä yli 1 000 000 kg toiminnan aikana (2018–2021).
  • Työllisyyden edistämisen hankkeissa (2018–2021) on tarjottu työtoimnintaa ja ohjattu työttömiä eteenpäin työelämässä yli 100 henkilöä, joista kolmannes on edennyt koulutukseen tai työelämään.

Lue lisää