Info Kelan etuuksista ja tutustuminen jalkautuvan palveluohjauksen Liki-hankkeeseen

Ruoka-aputoimijoiden verkkotapaamisessa 3.2.2022 aiheina

  • Infopaketti Kelan etuuksista, etuuskäsittelypäällikkö Sanna Nyholm Kelasta
  • Liki-hankkeessa neuvonta ja ohjaus jalkautuu ruokajonoihin, Liki-hankkeen työntekijät, Tampere

Kelan etuuksista on tärkeää tuntea ainakin työttömyysturva, asumistuki ja toimeentulotuki

Etuuskäsittelypäällikkö Sanna Nyholm muistuttaa, että Kela liittyy jollain lailla jokaisen suomalaisen elämään. Jokaisen taskusta löytyy vähintään Kela-kortti. Esitys painottuu ruoka-avun asiakaskunnan näkökulmasta kolmeen tärkeään etuuteen: työttömyysetuudet, asumisen tuet ja toimeentulotuki.

Ruoka-avussa asioivista moni on oikeutettu työttömyysturvaan. Työttömyysetuutta voi saada työttömyyskassasta tai Kelasta. Jotta henkilö voi saada työttömyysetuutta, tulee ilmoittautua Te-palveluihin, sitä kautta käynnistyy työttömyysetuuksien hakeminen.

Paljon on myös asumistuen saajia. Käytössä on kolme erilaista asumistuen muotoa; yleinen asumistuki, eläkkeensaajan asumistuki ja sotilasavustuksen asumisavustus. Huomioitavaa on, että ruokakunnan muodostavat kaikki asunnossa asuvat ja heidän kaikkien tulot vaikuttavat asumistukeen. Asumistukea voi saada vuokra-asuntoon, asumisoikeusasuntoon tai omistusasuntoon.

Toimeentulotuki on viimesijainen taloudellisen tuen muoto. Toimeentulotuen perusosa on tänä vuonna 514,82 €. Laissa toimeentulotuki on alun perin tarkoitettu lyhytaikaiseksi kriisitueksi, mutta monien toimeentulo on sen varassa vuosia. Täydentävää toimeentulotukea voi saada myös, mutta se haetaan kuntien sosiaalitoimesta.

Kelalla on lakisääteinen velvollisuus ohjata asiakasta tai puuttua asiakkaan elämän selkeisiin epäkohtiin. Mm. sosiaalihuoltolain alainen huoli-ilmoitus on tehtävä, jos asiakkaan tilanne sen vaatii.

Kelassa voi asioida sähköisesti, puhelimitse tai asioimalla palvelupisteessä. Sähköisen asioinnin osuus kaikista asioinneista kasvaa selvästi, mutta aina on niitä, jotka eivät asioi muuten kuin ajanvarauksella palvelupisteessä. Kela tekee jonkin verran on myös jalkautuvaa palvelua yhteistyökumppanien tiloissa. Kela mielellään myös esittelee toimintaansa matalalla kynnyksellä. Jos mielessä on jokin yhteistyökuvio Kelan kanssa, niin rohkeasti paikalliseen Kelaan yhteyttä.

  • Ajantasaista tietoa löydät Kela.fi

Liki-hankkeessa neuvonta ja ohjaus jalkautuu ruokajonoihin

Tapaamisen toisesta alustuksesta vastasi Liki-hankkeen väki eli hankekoordinaattori Virpi Savela-Saarinen sekä hanketyöntekijät Tanja Hirvonen ja Anton Laaksonen. Tampereen seurakuntayhtymän ja kaupungin Liki-hanke tarjoaa työikäisille yksilöllisesti räätälöityä palveluohjausta, neuvontaa ja psykososiaalista tukea. Hankkeen kautta sosiaalipalvelujen neuvonta, diakoniatyö ja Kela tuodaan ruoka-avun yhteyteen.

Liki-hanke on Tampereen kaupungin ja Seurakunnan yhteinen ESR-rahoitteinen hanke. Hankkeen tarkoituksena on jalkautua ruoka-apuun Tampereella. Kohderyhmänä on työikäiset tamperelaiset. Hankkeen taustalla on tarve tehdä alueellista yhteistyötä ruoka-avun asiakkaiden kokonaistilanteen parantamiseksi. Yhteistyökumppaneina ovat Kela sekä ruoka-aputoimijoista Seurakunnan Ruokapankki, Tampereen SPR ja ViaDia Pirkanmaa.

Hanke on aloittanut kesällä 2021 ja kohdattuja asiakkaita on jo tuhansia. Jalkautuvan ja etsivän asiakaslähtöisen työn lisäksi tehdään myös tarvittaessa kotikäyntejä. Kohtaava ja ihmisien kuulumisista kiinnostunut työote alentaa kynnystä asioida hankkeen työntekijöiden kanssa. Ihmisten kanssa selvitellään kaikenlaista yksilökohtaisen tarpeen mukaan.

Työ on pitkälti erilaisissa haastavissa tilanteissa rinnalla kulkemista, ihmettelyä ja asioiden selvittelyä. Hankkeen työntekijät ovat tavoitettavissa eritavoin; puhelimitse, s-postitse tai yhteydenottolomakkeella.

Muistion kirjasi Anne Hyyrynen, Sininauhaliitto

Mukaan ruoka-aputoimijoiden verkkotapaamisiin

Valtakunnallisia verkostotapaamisia ruoka-aputoimijoille järjestetään joka kuun ensimmäisenä torstaina klo 12-14 Teams-alustalla. Tarjolla ajankohtaisia asiantuntija-alustuksia ja mielenkiintoista keskustelua!

Tapaamisiin ovat tervetulleita ruoka-aputoimijat ja yhteisöllisten ruokailujen järjestäjät yhdistyksistä, seurakunnista ja muista yhteisöistä ympäri Suomen. Tapaamiset järjestetään Ruoka-apu.fi:n, Sininauhaliiton ja SPR:n yhteistyönä.

Osallistumislinkki toimitetaan ilmoittautumisen jälkeen.